Netigate Success Center

Support

Tidsfilter

Du kan velge å legge til tidsfilter for en bestemt tidsperiode eller tidsintervall, til resultatet ditt. Dersom du for eksempel har en pågående NPS-undersøkelse som sendes regelmessig og vil forbli aktiv i lengre tid, kan du filtrere rapporten din slik at den bare viser resultatene som er registrert de siste 30 dagene.

Dette kan være nyttig for å vise relevante undersøkelsesresultater, og holde oversikt over hvordan resultatene av undersøkelsene dine utvikler seg.

Tidsfilter

For å sette et tidsfilter, se rullegardinmenyen øverst til høyre i rapporten. Den er forhåndsinnstilt til Hele tiden.

Det finnes en rekke forhåndsinnstilte alternativer å velge mellom. Eller du kan angi en tilpasset tidsramme ved å velge Tilpasset fra rullegardinmenyen.

Når du har valgt en startdato, settes sluttdatoen automatisk med dagens dato. Dette kan du endre til hvilken dato du ønsker.

Du vil også finne denne menyen ved å velge Filter i Menyen til venstre, og deretter justere Rapportperiode.

MERK: Endringer i tidsfiltre, uavhengig av hvor du åpner menyene, påvirker hele rapporten.

Rapportperiode på serier

Tidsfiltre kan også angis for bestemte serier som du har tatt med i rapporten. I menyen til venstre velger du FILTER og angir ønsket tidsramme ved å klikke på pilen i området som heter Rapportperiode.

tidsfilter

Du kan definere en ønsket tidsramme for hver enkelt serie ved å trykke på pilene til høyre for seriens navn. Du kan for eksempel ha en serie som viser resultater de siste 12 månedene, en annen for de siste 6 månedene og en tredje for de siste 30 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over hvordan resultatene dine utvikler seg over tid.

Dersom du ikke har angitt en individuell tidsramme for en serie, blir rapportens tidsramme satt som standard.

MERK: En serie med en individuelt definert tidsramme, påvirkes ikke av tidsrammen som er satt for hele rapporten.