Netigate Success Center

Support

Eksportere til pivottabell

Velg å eksportere til pivottabell når du vil eksportere rapportdata i form av en PIVOT-tabell i en Excel-fil. Du kan velge spørsmål fra rapporten (unntatt tekstboksen og matrisespørsmålstyper) for å lage pivottabellen.

Merk: Dette eksportformatet er kun tilgjengelig med utvalgte Netigate-lisenser.

Eksportere til pivottabell

For å legge dette eksportformatet til kontoen din, kontakt din Netigate Account Manager.