Netigate Success Center

Support

Villkår & Samtykke, Introtekst og Sluttekst

Vilkår og samtykke

sideoppsett personvernerklæring

Denne siden brukes ofte som et sted for Vilkår & Samtykke også, men noen ganger vil du ha både en Vilkår og samtykke side, samt en introtekst. Personvernerklæringen er forhåndslaget og formatert med Radioknapper for respondentene svarer alternativer.

Hvis du trenger din personlige kontoutskrift her, er det mulig å endre standardteksten med en bedriftsspesifikk setning. Send nettadressen med relevant informasjon til vårt supportteam, og de vil lenke til informasjonen din i stedet. Merk:  Du kan bare ha én personvernerklæring per konto.

Introtekst

Ved å skyve knappen for introtekst, vil du legge til en side i begynnelsen av undersøkelsen. Og det samme gjelder for slutttekst, bortsett fra at du legger den til på slutten av undersøkelsen. Vilkår og samtykke vil alltid bli lagt til helt i starten av undersøkelsen.

sideoppsett introtekst sluttekst

Ved å legge til en introtekst  får du muligheten til å skrive en introduksjonstekst. Teksten vil være det første respondentene ser når de åpner undersøkelsen. Denne teksten kan for eksempel angi formålet med undersøkelsen, og en bedre forståelse av deres deltakelse, eller gi spesielle instruksjoner til respondentene. Hvis du ikke har en introtekst, går respondentene direkte til spørreundersøkelsesspørsmålene.

Sluttekst

Slutttekst legges til på slutten av undersøkelsen, og gjør det mulig å skrive inn en tekst som respondentene vil se når de er ferdige med undersøkelsen.

Hvis du vil omdirigere respondentene til for eksempel startsiden din etterpå, er dette konfigurert i Innstillinger for Undersøkelsen.

Du kan også legge til en tidtaker eller tidsbegrensning på en side eller en hel undersøkelse. Funksjonaliteten kan være nyttig hvis du har en avsluttende undersøkelse som du vil at respondenten skal lese, men også vil at respondenten skal omdirigeres til en annen nettside etter en viss tid. Hvilken nettside du vil omdirigere til, er angitt i Innstillinger for Undersøkelsen.

Tips: Vi anbefaler at du alltid skriver en avsluttende tekst for å takke respondenten for å ha tatt deg tid til å svare på undersøkelsen sammen med annen informasjon du kanskje ønsker å kommunisere.

Hvordan omdirigere en respondent til en annen nettside etter å ha fullført en undersøkelse?

Skriv inn [Timelimit:X] i sluttteksten i undersøkelsen.

X står for antall sekunder før omdirigeringssettene setter inn.

Nettsiden du vil omdirigere til, er angitt i undersøkelsesinnstillingene. Hvis ingen webområde er satt til å omdirigere til, utløses ikke tidsbegrensningen. Hvis en nettside er angitt uten en tidsbegrensning, omdirigeres respondenten etter et standard antall sekunder når du når sluttteksten i undersøkelsen.