Netigate Success Center

Support

Eksportere til Excel

Å eksportere til Excel har alle Netigate-brukere har muligheten til å gjøre. Den viser rapportdata i tre ulike faner og er følsom for filtre, serier og layoutendringer, som for eksempel å skjule eller slette spørsmålspaneler.

Faner

Tittel

Viser tittelen på rapporten sammen med dato og klokkeslett eksporten ble opprettet. Den viser også antall svar per serie.

Mini-rapport

Inneholder informasjon om undersøkelsen som svarprosent, utsendelser osv., Men inkluderer kun de parameterne som brukeren har valgt å vise i nettrapporten. Den viser også fordelingen av svar per spørsmål og serie i prosentformat.

Data

Inneholder all rapportdata i både tall og prosent. Den er følsom for filter og endringer i layout.

Eksportere til Excel har følgende innstillinger

Eksportere til Excel

En side per spørsmål

I stedet for å vise all rapportinformasjon i DATA-fanen, deler Excel-eksporten det inn i flere faner. Hver av fanene dekker kun ett spørsmål.

Inkludere fritekstsvar

Denne innstillingen eksporterer tilgjengelige fritekstsvar fra rapporten. Husk at den er følsom for filtre og innstillinger.

Inkludere diagram

Hvis brukeren aktiverer innstillingen En side per spørsmål, legger dette til grafer som viser prosentandelen av svarene. Svarene legges til i datafanen eller under fanen for de enkelte spørsmålene.

If the user activates the One sheet per question setting, this adds charts showing answer breakdowns in percentages to the data tab or to individual question tabs.