Netigate Success Center

Support

Legg til spørsmål og svar

Legg til spørsmål og svar når du vil bruke Netigate til quizer eller tester. Følg disse trinnene for å opprette quizen eller testen.

Trinn 1: Quizinnstillinger
Trinn 2: Legg til spørsmål og svar
Trinn 3: Tidsbegrensning og timer
Trinn 4: Legge til et Poengsystem

Hvordan forteller jeg sytemey hva som er riktig og galt svar?

Du er nå klar til å begynne å legge til spørsmål og svar i quizen eller testen. Tips: Vi anbefaler at du bruker én side per spørsmål.

Når du legger til spørsmålene, må du fortelle verktøyet hvilke svar som er riktige, og hvilke som er feil. Dette gjøres ved å legge vekt på svaralternativene som vist nedenfor.
0 = feil svar
1 = riktig svar

spørsmål og svar

Fordi du må bruke vekting, er det kun mulig å bruke Radioknapper i en quiz.