Netigate Success Center

Support

Hopplogikk

Innholdsfortegnelse

  Hva er Hopplogikk, og hva brukes det til?

  Med Netigate er det mulig å kontrollere flyten av spørsmål og hvordan de vises til respondentene dine ved hjelp av blant annet hopplogikk. Noen spørsmål er kanskje ikke relevante for alle respondenter. Ved å bruke Hopplogikk kan du velge å hoppe over bestemte spørsmål, avhengig av respondentenes svar. Du får også muligheten til å stille ulike oppfølgingsspørsmål avhengig av respondentenes svar på et spørsmål.

  Husk at Hopplogikk alltid er på sidenivå, ikke spørsmålsnivå. Du kan ikke hoppe mellom spørsmål på samme side!

  For eksempel:

  Q 1: Har du noen gang brukt Netigate? [Ja] [Nei]

  Q 2: Hvordan hjalp Netigate deg med å nå dine mål? [Åpne tekstfelt]

  Q 3: Hvordan planlegger du å bruke undersøkelsesverktøy i fremtiden? [Medarbeiderundersøkelser] [Kundetilfredshets undersøkelser] [Markedsundersøkelser]

  Hvis en respondent i dette eksempelet svarer ‘Ja’ på Q 1, er det fornuftig for dem å fortsette fortløpende videre til Q 2. Mens hvis en respondent svarer «Nei» på Q 1, gir det ikke mening for den å fortsette til Q 2 fordi de ikke ville ha noe å si. I stedet kan vi bruke Hopplogikk på Q 1, slik at respondentene «hopper» rett til Q 3 hvis de svarer «Nei» på Q 1.

  Slik legger du til logikk

  Gå til Redigeringsmodus for undersøkelsen. For denne funksjonaliteten ønsker vi å bruke logikk på sidenivå, ikke spørsmålsnivå. Velg Logikk-symbolet øverst på siden.

  Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du bygger hele undersøkelsen før du legger til hopplogikk i undersøkelsen.

  Når du har lagt til logikk på spørsmålene eller siden, vises logikksymbolet grønt, og den eksisterende logikken vises i logikkskjermbildet.

  Rett under den eksisterende logikken kan du legge til ny logikk ved å klikke Legg til logikk. Du kan redigere eksisterende logikk ved å klikke den eksisterende regelen for å utvide den, eller du kan slette den ved å klikke søppelbøtten.

  Hvis du ikke har logikk på dette spørsmålet, klikker du Legg til logikk, og vinduet endres til en meny der du kan legge dette til. Hvis du vil legge til flere regler, klikker du + for å legge til flere regler. Du kan også legge til en ny gruppe regler. Hvis du vil gjøre det, klikker du Legg til en gruppe. Når du har lagt til reglene for logikken, klikker du på «Lagre endringer», og du vil ha en logikkregel lagret på siden.

  Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke endrer rekkefølgen på spørsmålene dine etter at du har lagt til logikk. Hvis du gjør det, må du kontrollere at logikken fortsatt er gyldig ved å teste undersøkelsen.

  Viktig: Husk å alltid teste undersøkelsen underveis for å sikre at logikken du har lagt til, fungerer slik du har tenkt å gjøre.

  Hvordan legge til Hopplogikk?

  Den vanligste typen logikk er «hopp»-logikk, hvor respondentene vil hoppe fra et spørsmål til et annet hvis de legger igjen et bestemt svar på et spørsmål.

  Begrunnelsen for denne typen hopp er vanligvis å stille et oppfølgingsspørsmål til respondentene som svarte på en bestemt måte.

  Viktig: Husk at når du oppretter logikk og hopp, gjør du det for respondentene som ikke skal svare på oppfølgingsspørsmålet. De som skal svare på oppfølgingsspørsmålet vil fortsette som normalt gjennom undersøkelsen når de har svart på spørsmålet, og derfor er det ikke nødvendig å skape et hopp for dem.

  I denne veiledningen vil vi bruke følgende eksempelspørsmål: «Hvordan vil du rangere Netigate som et undersøkelsesverktøy?». Avhengig av respondentene svar ønsker vi å oppnå følgende:

  1. Respondenter som svarer negativt (1-3) på det første spørsmålet vil få oppfølgingsspørsmålet «Hva kan vi gjøre for å forbedre oss?».
  1. Respondenter som svarer positivt (4-5) på det første spørsmålet vil ikke få et oppfølgingsspørsmål.

  Merk: Oppfølgingsspørsmålet må stilles på en annen side, atskilt fra det opprinnelige spørsmålet.

  Hvis du vil opprette denne hopplogikken, gjør du følgende:

  1. Start med å legge til spørsmål og sider.
  2. Legg til logikk på sidenivå på siden i spørsmålet (side 5 i dette tilfellet).
  3. I logikkskjermbildet velger du Hopp til side -> Side 8: «Takk!» eller Slutten av undersøkelsen.
  4. I neste avsnitt vil du definere betingelsene som er relevante for spørsmålet ditt. I vårt eksempel ønsker vi at respondentene skal hoppe til side 8 når svaret på spørsmålet «Hvordan vil du rangere Netigate som et undersøkelsesverktøy?» er større enn 3:

  Måten denne logikken er satt opp betyr at alle respondenter som svarer over 3 (f.eks. 4 eller 5) vil hoppe rett til side 8. Respondentene som svarer «1 – Ikke bra», «2» eller «3» vil fortsette til neste side (side 6: «Hva kan vi gjøre for å forbedre oss?»). Siden dette er neste side i rekkefølgen, trenger vi ikke å lage et hopp for å oppnå dette. Som nevnt tidligere, når du oppretter logikk og hopper, gjør du det for respondentene som ikke skal svare på oppfølgingsspørsmålet.

  Legge til ulike oppfølgingsspørsmål

  La oss nå si at du vil legge til et ekstra oppfølgingsspørsmål til respondentene som gir et positivt svar (4 eller 5). Respondenter med et negativt svar (1-3) skal fortsatt få spørsmålet «Hva kan vi gjøre for å forbedre oss?», mens respondentene med en positiv vurdering (4 eller 5) vil bli spurt «Hva er Netigate spesielt gode på?». Du må sørge for at dette nye oppfølgingsspørsmålet er tredje i køen i undersøkelsen, og sette opp logikken slik at respondentene som ga et negativt svar ikke får dette oppfølgingsspørsmålet.

  Sideoppsettet ditt skal se slik ut:

  1. Hvordan vil du rangere Netigate som et undersøkelsesverktøy?
  2. Hva kan vi gjøre for å forbedre oss?
  3. Hva gjør Netigate spesielt bra?

  Hvis du vil legge til forskjellige oppfølgingsspørsmål avhengig av svar, gjør du følgende:

  1. Legg til de tre sidene med spørsmålene nevnt ovenfor.
  2. Legg til samme logikk på sidenivå som i forrige avsnitt på den første siden (i dette eksemplet side 5). Gå til side -> Side 7: «Hva gjør Netigate spesielt bra?»
  3. Siden du ikke vil at respondentene som har negative svar, skal svare på spørsmålet på den tredje siden (side 7), vil du skjule denne siden fra disse respondentene. Legg til logikk på sidenivå på den tredje siden (i dette eksemplet side 7).
  4. Fra nedtrekksmenyen velger du Skjul-> Hele siden.
  5. I neste avsnitt vil du definere betingelsene som er relevante for spørsmålet ditt. Du vil skjule denne siden når -> svar på -> Side 5: «Hvordan vil du rangere Netigate som et undersøkelsesverktøy?» -> er mindre enn -> 4. Dette betyr at alle respondenter som svarer 1-3 ikke vil se dette spørsmålet.

  I våre eksempler er det bare direkte hopp til oppfølgingsspørsmål, men det er selvfølgelig mulig å hoppe senere i undersøkelsen også. Hvis svaret for eksempel er «Nei» til side 1: spørsmål 1, bør respondentene hoppe fra side 10 til 14.

  Oppsettet er det samme, du oppretter logikken på side 10 og definerer reglene for å hoppe til side 14 hvis svaret på spørsmålet på side 1 er lik Nei.