Netigate Success Center

Support

Migrere fra Classic til Ny rapport

Når du tar i bruk nye Netigate kan du ha behov for å migrere til ny rapport. Dersom du har opprettet og lagret undersøkelsesrapporter i CLASSIC Rapport, kan du overføre dem til NY Rapport for å beholde eller fortsette å arbeide med dem videre. 

Slik migrerer du 

Gå til Rapporter og følg trinnene nedenfor: 

 • Klikk på MENYEN TIL VENSTRE / Lagrede rapporter / MIGRERE 
 • Hvis du har lagret noen rapporter i versjonen CLASSIC Rapport, vil disse være listet opp under fanen MIGRERE 
 • Dersom du ikke ser fanen MIGREREfinnes det ingen lagrede versjoner av rapporten i CLASSIC REPORT fodenne undersøkelseneller så har du tidligere valgt IGNORER (se nedenfor). 
 • Klikk på Velg alle, eller velg individuelle rapporter som du vil migrere 
 • Klikk på MIGRERE TIL NY RAPPORT
 • Etter du har migrertkan du finne rapportene dine ved å navigere i MENYEN TIL VENSTRE lagrede rapporter / OPPRETTEDE 

  • Dersom du ikke ønsker å migrere spesifikke rapporter fra den gamle versjonen til den nye, så klikk IGNORERE etter du har valgt ut hvilke. 
  • Når de lagrede rapportene i den gamle versjonen blir ignorert, blir du ikke spurt om å gjøre det samme igjen 
  • Dersom du angrer og likevel ønsker å migrere, kan du gå tilbake til CLASSIC REPORT, velge den lagrede rapporten og lagre den igjen under et annet navn. Da vil den være synlig under fanen MIGRERE.

  Merk: En overført rapport er bare en kopi av en gammel lagret rapport slik den var på tidspunktet for migreringen. Det er ingen kobling mellom den gamle lagrede rapporten i CLASSIC RAPPORT og den nye migrerte versjonen i NY RAPPORT. Alle endringer som gjøres i den ene eller den andre, vil ikke gjenspeiles i de respektive versjoner. 

  Hva skjer med de delte rapportene mine? 

  Dersom du har delt rapporter som er lagret fra CLASSIC REPORT, vil lenken du delte med mottakerne henvise til versjonen av rapporten i CLASSIC RAPPORT. Alle endringer i den migrerte versjonen av den tidligere lagrede rapporten i NY RAPPORT, vil ikke gjenspeiles i den delte versjonen. 

  Så om du ønsker gjøre endringer i en migrert rapport, og vil at rapportmottakerne skal motta den oppdaterte versjonen, må du dele lenken til rapporten igjen fra NY RAPPORT. 

  Blir en migrert rapport endret når den migreres? 

  CLASSIC og NY RAPPORT er ikke helt like, så det kan være noen mindre forskjeller mellom CLASSIC / originalrapport og den nye migrerte rapporten. 

  Hva forblir det samme etter å ha migrert til ny rapport: 

  • Rapportens tittel 
  • Alla opprettede serier 
  • Alla anvendte filtre 
  • Layoutendringer (f.eks skjulte spørsmål forblir skjulte, etc.) 
  • Språket i undersøkelsen 
  • Tillagte tekstbokser og bilder (uten anvendt formatering) 
  • Skjulte/viste sidetallinnstillinger 
  • Egendefinerte farger for diagrammer som er fastsatt på kontonivå  

  Hva blir endret etter å ha migrert til ny rapport: 

  • Matrisepresentasjon 
  • I NEW REPORT støtter vi ikkinnstillingen ALLTID DELE MATRISE slik det var mulig i CLASSIC REPORT. , dersom matrisespørsmålet var delt inn i rader i CLASSIC REPORTvil det bli presentert som et matrisespørsmål i den NYE. 
  • Om brukeren delte matrisen etter rader, og deretter skjulte noen, men ikke alle radenevil hele matrisen være synlig i den migrerte rapporten.  
  • Hvis alle delte matrikserader var skjult i den gamle rapporten, vil hele matrisespørsmålet være skjult i den migrerte rapporten. 
  • Formatering av tillagte tekstbokser 
  • Egendefinerte farger brukt per individuell graf