Netigate Success Center

Support

Administrer filter

Administrer filter i rapporten dersom du ønsker det. Du kan se de gjeldende filtrene dine og administrere dem på Filter i menyen til venstre i rapportvinduet.

Hvis det er lagt til filtre i rapporten, ser du det totale tallet i en blå sirkel ved siden av Filter. Når du klikker Filter, åpnes en ny meny der du kan vise generelle filter og filter i serier. Generelle filter påvirker hele rapporten, mens Filter på serie bare påvirker den bestemte serien du velger.

Administrer generelle filter

Den første delen av vinduet Generelle filter viser tidsfilter som er forklart her.  

Det andre elementet er en veksleknapp for å bare vise fullførte svar. Dette gjør at du kan filtrere rapporten for å se bare svar fra respondenter som fullførte hele undersøkelsen. Når dette alternativet er aktivert, utelates eventuelle svar fra respondenter som ikke fullførte undersøkelsen, fra rapporten. Dette alternativet er deaktivert som standard.

Administrer seriefilter

Seriefilterdelen er en oversikt over eventuelle filtre du har brukt på serier i rapporten. Under serienavnet ser du alternativene som er inkludert eller ekskludert for den serien. Du kan fjerne filtrene ved å klikke på x-ikonet. Pilikonet kan  ➦ ved  siden av det valgte spørsmålet, lar deg hoppe til det tilknyttede spørsmålet i undersøkelsen.