Netigate Success Center

Support

Hantera eller radera filter

Du kan se dina aktuella filter och hantera dem via menyn Filter till vänster i rapportfönstret.

Om det finns filter som lagts till i din rapport ser du det totala antalet i en blå cirkel bredvid ordet filter i menyn. När du klickar på FILTER öppnas en ny meny där du kan se allmänna filter och filter på serier. Allmänna filter påverkar hela rapporten, medan filter på serier bara påverkar de specifika serier som du själv väljer.

Hantera generella filter

Den första delen i fönstret GENERELLA FILTER visar tidsfilter. Du hittar en beskrivning av tidsfilter här.

Den andra delen är en växlingsknappen visa endast fullständiga svar. Denna knapp låter dig filtrera rapporten för att enbart se svar från respondenter som slutfört hela undersökningen. När det här alternativet är aktiverat utesluts alla svar från respondenter som inte slutförde undersökningen från din rapport. Det här alternativet är inaktiverat som standard.

Hantera filter på serier

Fönstret för filter på serier ger dig en översikt över alla filter du har tillämpat på serier i rapporten. Under seriens namn ser du de alternativ som har inkluderats eller uteslutits för den aktuella serien. Du kan ta bort filtren genom att klicka på x-ikonen. Pilikonen ➦ bredvid den valda frågan låter dig hoppa till tillhörande fråga i undersökningen.