Netigate Success Center

Support

Exportera personlig data

Innehållsförteckning

  Exportera personlig data är en funktion i kontoinställningarna där du kan söka efter en enskild respondents e-postadress eller telefonnummer för att visa, redigera, radera eller exportera befintliga personuppgifter.

  Viktigt: Raderad data kan inte återställas.

  När behöver jag exportera personlig data?

  Den här funktionen är direkt kopplad till dina respondenter och ger dig möjlighet att redigera personlig data.

  Det kan vara användbart om du behöver:

  • Visa alla personuppgifter för en specifik respondent.
  • Ta bort personuppgifter för en specifik respondent.
  • Ta bort alla personuppgifter för en respondent på en specifik undersökning.
  • Exportera personuppgifter för en specifik respondent till Excel.

  Hur använder man funktionen?

  För att använda den här funktionen måste du gå till Exportera personlig data i Kontoinställningarna. Här visas ett sökfält där du kan ange en e-postadress eller ett telefonnummer.

  Tryck på knappen Hämta personlig data för att börja söka igenom alla dina undersökningar och hitta en koppling till telefonnumret eller e-postadressen. Om sökningen lyckas och du hittar respondent-information så kommer du att kunna se den på skärmen. I detta exempel har respondenten lagts till fem gånger:

  Ta bort datapunkter

  Du kommer att presenteras med den information som är tillgänglig för respondenten och får också möjlighet att ta bort vissa datapunkter genom att klicka på papperskorgen som visas i kolumnen Radera.

  Om respondenten har besvarat en anonym undersökning kommer du inte att kunna se några personuppgifter. Allt du ser är att det finns personuppgifter och du har möjlighet att ta bort dessa.

  Du kan även ta bort all information som är kopplad till respondenten genom att klicka på Radera all personlig data.

  Viktigt: Raderad data kan inte återställas.

  Exportera data

  Du kan exportera all personlig data från en respondent till Excel. För att göra detta klickar du på Excel-knappen högst upp i listan.