Netigate Success Center

Support

Följ frågor över tid

Innehållsförteckning

  Du kan följa frågor över tid vilket är särskilt relevant för långvariga eller pågående undersökningar. En tidslinje kan läggas till för alla frågetyper utom matriser och textrutor (word cloud).

  Alla tillagda tidslinjer har en tidsperiod på X-axeln. NPS-frågor har poäng (-100 till 100) på Y-axeln, medan andra frågetyper visar antalet svar på Y-axeln.

  Lägg till en tidslinje för frågor

  1. Klicka på i det övre högra hörnet av frågepanelen
  2. Välj Lägg till tid
  3.  Tidslinjen läggs till i frågepanelen

  Ändra tidslinje för frågor

  När du lägger till en tidslinje kan du ställa in en tidsram, ställa in ett steg i X-axeln, ändra diagramtyp och flytta, ändra storlek och ta bort tidslinjen.

  Välj tidsram

  Den tillagda tidslinjen ärver alltid det tidsfilter som valts för hela rapporten. Om inget tidsfilter är valt så är “All tid” standardalternativet. Du kan välja en annan tidsram för den valda frågan, och den åsidosätter då standardinställningen.

  Redigera X-axeln 

  X-axeln ställs in automatiskt beroende på vilken tidsram du väljer för diagrammet. Men det kan ändras i menyn som du hittar i det övre vänstra hörnet av tidslinjen.

  Ändra diagramtyp

  Du kan välja att presentera tidsdiagrammet som en linje eller ett stapeldiagram. Klicka på diagrammets symbol i det övre högra hörnet av diagrammet.

  Flytta, ändra storlek eller ta bort tidslinje

  Du kan minimera tidslinjen genom att klicka på pilarna i det övre högra hörnet. Ta bort rutan genom att klicka på papperskorgen eller flytta rutan genom att dra och släppa den där du tycker den passar.

  Vill du inte läsa? Titta på handledning: