Netigate Success Center

Support

Logik

Innehållsförteckning

  Som vi har nämnt tidigare så rekommenderar vi att du skapar alla dina sidor och frågor innan du börjar med logik. Detta är helt enkelt för att göra det lättare för dig och för att förhindra att du måste göra samma sak två gånger om du ska göra ändringar på dina sidor eller frågor.

  Hur fungerar logik?

  I Netigate har du möjlighet att använda logik för att kontrollera frågeflödet och därigenom anpassa dina undersökningar för respondenterna. Du kan utesluta frågor, omdirigera, dölja sidor osv.

  Vissa av funktionerna beror på din licenstyp. Om du har frågor, vänligen kontakta din primära företagskontakt.

  Var lägger jag till logik?

  Logik läggs till i undersökningens redigeringsläge. Vi rekommenderar starkt att du avslutar alla inställningar i din  undersökning inställning innan du börjar lägga till logik. I redigeringsläget kan du se logiksymbolen på två ställen: på sidnivå och på frågenivå.

  Hur använder jag logik?

  Vi har skrivit två separata artiklar om de olika alternativen när du använder logik. Ta en titt på dem, testa funktionerna och utforska dina alternativ. Vi rekommenderar att du börjar med att lära dig skillnaden mellan sidnivålogik och frågenivålogik.

  Logik på sidnivå

  När du använder sidlogik påverkar det hela sidor (flera frågor kan finnas på en sida) . Sidlogik nås via logiksymbolen i det övre högra hörnet på sidan bredvid sidans namn.

  Med sidlogik kan du:

  • Ställa in villkor som gör att respondenten hoppar till en annan sida
  • Ställa in trigger-aviseringar
  • Låta respondenten hoppa till en URL om specifika villkor uppfylls
  • Dölj sidan när vissa villkor uppfylls

  Logik på frågenivå

  logik på frågenivå påverkar bara den specifika frågan, inte hela sidan. Frågelogik nås via logiksymbolen i det övre högra hörnet av varje enskild fråga.

  Med frågelogik kan du: