Netigate Success Center

Support

Delradering

Delradering är en mindre strikt regel av datalagring.

Om du aktiverar alternativet Delradering i ditt Netigate-konto eller undersökningsinställningar så kommer en schemalagd radering att ske i syfte att radera all bakgrundsdata och personlig information om respondenten.

Syftet med en Delradering är för att kunna ta bort all personlig information om dina respondenter. Man kan kalla det för anonymitet men istället för att gömma identiteten på respondenterna så tar man istället bort identiteten fullständigt från svaret på undersökningen. Detta är den stora skillnaden jämfört med funktionen Anonyma Svar som går att använda sig utav under Övriga Inställningar på varje enskild undersökning.

Efter att en Delradering utförts så kommer all bakgrundsdata och alla öppna fritextsvar från respondenterna att tas bort från rapporten. Du kommer fortfarande att kunna se det övergripande resultatet och inga rapporter kommer att raderas.

Vart hittar jag inställningar för delradering?

Observera att denna funktion endast är tillgänglig för kontoadministratörer. Du kommer åt inställningarna för datalagring i:

  • Undersökningens övriga inställningar
  • Kontoinställningarna

Vad blir raderat?

Alla svar förutom öppna fritextsvar och bakgrundsdata kommer att finnas kvar i rapporten. En undersökning där du har använt dig utav Delradering går fortfarande att kopiera och slå samman med andra undersökningar.

  • All kontaktinformation kommer att raderas permanent.
  • Alla öppna fritextsvar kommer att raderas permanent.
  • All bakgrundsdata kopplad till undersökningen kommer att raderas permanent.
  • Alla rapporter kommer att bli påverkade av detta.

Här kan du läsa mer om datalagring och vad som skiljer sig mellan Fullständig radering och Delradering.

När blir det raderat?

Uppgifterna raderas under kvällen på det angivna datumet (efter kl. 20.00 CEST). Den specifika tiden beror på hur lång kön är.

Exempel: Om du anger att datan ska raderas 4 år efter undersökningens slutdatum, och slutdatumet är den 31:a Maj 2018, kommer din undersökning att schemaläggas för fullständig radering den 31:a Maj 2022 (efter kl. 20.00 CEST).

Frågor och svar

När du utför en Delradering finns det ett antal saker att ta hänsyn till. Här är några exempel:

Jämförelse av undersökningsresultat / benchmarking

Fråga: Jag utför olika undersökningar mellan olika år och jag vill jämföra resultaten från ett år till ett annat, med föregående års resultat som riktmärke. Vad ska jag göra om min data är planerad att raderas?

Svar: Om dina tidigare undersökningar med bakgrundsdata planeras att tas bort blir det en utmaning eftersom du inte kommer att kunna återställa datan. Den möjlighet du har är att jämföra undersökningsresultaten på en övergripande nivå.

Innan dina undersökningsresultat raderas måste du exportera all information till rådata för att senare kunna bygga om undersökningen i verktyget.

Ta först bort alla personuppgifter från den exporterade filen så den är i enlighet med GDPR. För att importera data till Netigate-verktyget kan du använda funktionen som heter Importera undersökningsdata. Detta gör det möjligt för dig att skapa sammanslagningar och jämförelser i verktyget.

Vad händer med mina pågående undersökningar?

Fråga: Jag genomför en undersökning som förväntas pågå över en längre tidsperiod. Vad händer med min undersökning under denna tidsperiod?

Svar: Det beror på vilka inställningar du har angett i ditt konto och i undersökningsinställningarna.

Inget kommer att hända om du bara har angivit ett datum för Delradering i kontoinställningarna. En pågående undersökning påverkas inte av kontoinställningarna eftersom en Delradering endast utförs på undersökningar vars slutdatum har passerat.

Om du däremot har ställt in ett datum för Delradering i undersökningsinställningarna kommer raderingen att ske oavsett om undersökningen är aktiv eller ej. Eventuell bakgrundsdata och öppna fritextsvar som lämnats av respondenter fram tills det angivna datumet kommer att raderas.

Respondentlistor och utskick

Fråga: Jag har utskick och respondentlistor som jag har laddat upp till mina undersökningar. Vad kommer att hända med dessa?

Svar: Utskicken kommer att finnas kvar i undersökningen men listan med respondenter kommer att tas bort. Ingen bakgrundsdata sparas i undersökningen när en Delradering har utförts på undersökningen.

Urval av bakgrundsdata

Fråga: Delar av min bakgrundsdata innehåller inte personlig information. Kan jag välja vilken information som ska raderas och vad som ska behållas?

Svar: Nej, du kan inte välja vilken information du vill ta bort eller behålla. En Delradering tar automatiskt bort all bakgrundsdata, öppna fritextsvar och kontaktinformation.

Om du vill behålla öppna fritextsvar eller bakgrundsdata som inte innehåller personlig information så kan du exportera den här informationen som rådata. Ta först bort alla personuppgifter från den exporterade filen så den är i enlighet med GDPR. För att importera data till Netigate-verktyget kan du använda funktionen som heter Importera undersökningsdata. Detta gör det möjligt för dig att skapa sammanslagningar och jämförelser i verktyget.

Anonymisering eller Delradering?

Fråga: Jag har redan anonymiserat min undersökning. Vad är skillnaden mellan att anonymisera en undersökning och Delradering?

Svar: Inställningen anonyma resultat i undersökningsinställningarna är en pseudo-anonymitetsinställning vilket innebär att det inte finns någon synlig identifierare (e-postadress, telefonnummer etc). Denna identifierare är fortfarande tillgänglig och kan spåras av systemet för att skicka automatiska påminnelser. Du kommer inte att kunna spåra någon information tillbaka till respondenterna men det finns fortfarande information som är direkt kopplad till respondenten via systemet.

Delradering, å andra sidan, döljer mer än bara respondenternas identiteter. När en Delradering utförs tar den bort kontaktinformation, bakgrundsdata och öppna fritextsvar, med avsikten att radera all personlig information som är kopplad till undersökningens respondenter.

Tidsram för radering

Fråga: Vad händer om jag anger ett datum för Delradering i undersökningsinställningarna som redan har passerat?

Svar: Om du anger ett datum som redan har passerat kommer undersökningen att schemaläggas för radering vid första möjliga tillfälle. Om du t.ex. anger gårdagens eller dagens datum i rutan för fullständig radering kommer raderingen att schemaläggas till kl. 23:59 CEST. Ingenting kommer att raderas omedelbart.