Netigate Success Center

Support

Respondentöversikt

Innehållsförteckning

  Respondentöversikten låter dig se hela listan av respondenter vars svar ingår i den aktuella rapportversionen.

  Modalen för respondentöversikt

  För att få tillgång till din rapports respondentöversikt, klicka på VÄNSTER MENY> Respondenter.

  Ett modal öppnas då. Observera att den är känslig för de filter som används för den aktuella rapportversionen. Så om du har inkluderat eller uteslutit vissa svarsuppsättningar kommer dessa respondenterna att uteslutas från respondentöversikten i just denna rapportversion.

  I modalen för respondentöversikt kan du göra följande saker:

  • Navigera
  • Söka efter respondenter
  • Se individuella svar
  • Ta bort svarsuppsättningar
  • Kontrollera framsteg
  • Se undersökningens start och varaktighet

  Navigera

  Du kan välja antalet respondenter som visas per sida i översikten. Den är inställd på 10 per sida som standard, men du kan utöka den till 25, 50 eller 100 och bläddra igenom sidorna för att se hela listan.

  Sök efter respondenter

  Du kan söka efter respondenter via:

  • Namn på personen
  • Namn på domänen
  • Toppdomän (som .se, .de)
   och andra parametrar.

  Observera att om undersökningen är anonym markeras alla respondenter som anonyma i kolumnen RESPONDENT i respondentöversikten. Detsamma gäller när undersökningen distribueras via allmän länk.

  Se individuella svar

  Om du vill se vilka svar en viss respondent har gett för varje fråga, klicka på den valda respondenten i kolumnen RESPONDENTER.

  Detta öppnar ett nytt fönster där du kan se vilka frågor användaren har besvarat och vad deras svar är.

  Om en undersökning – och därför respondenterna – är anonym, kan du fortfarande klicka på enskilda (men anonymiserade) respondenter och se vad varje svarsuppsättning innehåller.

  Radera svarsuppsättningar

  Om du vill ta bort ett/flera/alla svar i undersökningen markerar du de du vill ta bort och klickar på knappen RADERA.

  Observera att borttagning av svarsuppsättningar sker på undersökningsnivån i motsats till rapportversionens nivå. Det betyder att om du tar bort en respondents svar tar du även bort dem från hela undersökningen och de försvinner från alla rapportversioner. OBS! Denna åtgärd kan inte omvändas.

  Kontrollera undersökningsstatus

  I modalen för respondenter finns en kolumn som heter undersökningsstatus. Den anger om varje respondent har slutfört undersökningen eller inte.

  Slutförd: Respondenten har svarat på hela eller en del av frågorna i undersökningen och skickat feedback genom att klicka på SLUTFÖR-knappen i slutet av undersökningen.

  Ej slutförd: Respondenten har gått in i undersökningen, eventuellt svarat på en eller flera frågor, men har inte slutfört undersökningen eller klickat på SLUTFÖR-knappen.

  Undersökningens start och längd

  I kolumnen UNDERSÖKNINGSSTART kan du se datum och tid för när användaren öppnade undersökningen.

  Kolumnen LÄNGD visar hur mycket tid användaren spenderade på att svara på undersökningen.

  Du kan sortera båda kolumnerna i stigande eller fallande ordning genom att klicka på uppåt- och nedåtpilarna.