Netigate Success Center

Support

Bakgrundsdata

Innehållsförteckning

  Bakgrundsdata kan både användas som ett filter för resultaten i din rapport eller för att anpassa dina enkätsfrågor eller utskick. Kortfattat så är bakgrundsdata information om din respondent som du redan känner till, men som är dold i bakgrunden så att din respondent inte ser den. Denna information läggs till i en respondentlista.

  Läs den här artikeln om du vill veta mer om respondentlistor, hur du skapar och laddar upp dem.

  Eller se på denna korta video:

  Importera bakgrundsdata till din undersökning

  Som vi nämnde är bakgrundsdata information vi redan har om våra respondenter och som vi vill inkludera i undersökningen eller rapporten, utan att visa den för respondenten. Till exempel känner vi redan till kundtypen, vilken produkt och kontaktperson respondenten har. Därför behöver vi inte ställa dessa frågor i undersökningen. Denna information läggs istället automatiskt till i undersökningen när bakgrundsdata importeras.

  1. Börja med att gå till Distribution.
  2. Välj din distributionskanal, till exempel e-postutskick.
  3. Lägg till respondent från fil, respondentlistor eller manuellt. I det här exemplet använder vi en fil.
  4. När du har laddat upp filen kommer systemet att känna igen de olika datatyperna och sortera informationen därefter. Dubbelkolla gärna för att kontrollera att allt ser bra ut. Alternativet som syns i frågan är det första alternativet i listan. Om du klickar på rullgardinsmenyn kommer du att kunna se alla tillagda alternativ.
  5. Du kommer också att presenteras med alternativet ”Lägg till i undersökning”. Det betyder att denna information kommer att läggas till i undersökningen i form av en fråga. Dessa frågor kommer dock inte att vara synliga för respondenten. Markera alla rutor som du vill inkludera.

  När alternativet är markerat kommer denna information att markeras med texten Bakgrundsdata i grönt. Detta visar att det är en bakgrundsdatafråga som inte kommer att vara synlig för respondenterna. Dessa är de fält som kommer att användas när du skapar filter i rapporten senare. Fälten som du väljer att inte inkludera kommer fortfarande att sparas som bakgrundsdata, men inte som en filtermöjlighet i rapporten.

  6. På nästa sida kommer du att se en sammanfattning och alternativet ”Tillåt duplicering” om en respondent läggs till två gånger. Om samma respondent läggs till två gånger får respondenten också två enkäter och möjlighet att svara två gånger.

  Det spelar ingen roll om du importerar bakgrundsvariabler före eller efter att du skickat din undersökning. Om du däremot vill basera frågelogik på din bakgrundsdata så är det viktigt att importera datan före utskicket genomförs.

  Om du lägger till fler bakgrundsvariabler efter den första importeringen (t.ex. land eller språk) måste du ta bort mekanismen och importera den på nytt för att använda den i rapporten. I detta specifika fall kan du acceptera varningsmeddelandet om borttagning av bakgrundsvariabler, eftersom variablerna fortfarande finns i listan och kan återanslutas.

  Redigera, ta bort eller lägg till data

  När du har lagt till din respondentlista och  din bakgrundsdata i ditt utskick så kan du redigera, radera eller lägga till data om det behövs. Detta gör du genom att klicka på antalet respondenter eller pennikonen.

  Du kommer då att se din respondentlista.

  Du kan göra manuella ändringar såsom:

  Redigera: klicka på det fält du vill redigera.
  Radera: kontrollera de svar som du vill ta bort och klicka på raderingsknappen längst ner på sidan.
  Lägg till kolumn: till höger om listan hittar du alternativet ”Lägg till kolumn”.
  Lägg till respondent: Mellan din lista med respondenter och raderingsknappen hittar du alternativet ”Lägg till respondenter”.

  Eller så kan du göra ändringar i din Excel-fil. För att lägga till ändringarna laddar du upp filen igen. Gå igenom samma steg som när du lägger till filen första gången. I slutet av processen klickar du på alternativet ”Uppdatera befintliga respondenter om de matchar”.

  Läs den här artikeln om du vill lära dig mer om hur du lägger till nya respondenter i ett befintlig utskick.

  Slutför ditt utskick

  När du har lagt till respondentlistan kan du slutföra ditt utskick. Klicka två gånger på Nästa och aktivera utskicket. Dina respondenter kommer att få undersökningen via e-post eller SMS vid det angivna datumet. Bakgrundsdatan fylls automatiskt i så fort dina respondenter svarar på den första frågan.