Netigate Success Center

Support

Samla in svar

Innehållsförteckning

  När undersökningen har skickats ut till dina respondenter eller publicerats som en undersökningslänk kommer du kunna samla in svar i realtid. Resultaten presenteras som individuella svar, grafer och ordmoln direkt i ditt Netigate-konto.

  Hur snabbt kan jag förvänta mig att få in svar?

  Var hittar jag resultaten?

  Du kommer åt din undersökningsrapport på två olika sätt:

  • På startsidan eller sidan Alla undersökningar kommer du åt rapporten direkt genom att klicka på graf-ikonen till höger om undersökningsnamnet. Där hittar du även andra alternativ för den specifika undersökningen.
  • Öppna undersökningen som du vill se resultaten för genom att klicka på undersökningens namn. Där kommer du att se knappen ” gå till rapport” i den översta menyn.

  Du kan se resultaten och skapa rapporter medan undersökningen fortfarande är igång. Dessa rapporter kommer att uppdateras under hela undersökningsperioden.

  Undersökningsinformation

  I resultatöversikten kan du följa svarsfrekvensen för dina undersökningar. Det är intressant att följa utvecklingen för att säkerställa att du får den mängd svar du behöver för att göra en korrekt analys av resultatet.

  Om du klickar på ”Information” i vänstermenyn kan du se intressant fakta om undersökningen och de svar som har registrerats hittills.

  Vad är en bra svarsfrekvens?

  Det här är en knepig fråga eftersom det inte finns något universellt svar. Du behöver ta hänsyn till hur lång din undersökning är, din målgrupp och ett antal andra omständigheter. Allt vi kan göra är att använda statistik för att skapa ett riktmärke att jämföra med.

  Dessa exempel är bara en indikation på vad liknande undersökningar har haft för svarsfrekvens.

  Kundundersökningar

  Medarbetarundersökningar