Netigate Success Center

Support

Lösenordsskydda din rapport

Du kan enkelt aktivera lösenordsskydd för dina delade rapporter. Det är en bra säkerhetsåtgärd om din rapport innehåller känslig data som du inte vill att obehöriga ska få tillgång till. Att lägga till ett lösenordsskydd säkerställer att endast de personer som har lösenordet kan se rapporten.

Aktivera lösenordsskydd 

Du kan aktivera ett rapport-lösenord genom att klicka på: DELA> Inställningsikonen ⚙> Lösenordsskyddad (växlingsknapp på).

Det finns inga krav för lösenordet du anger. Vi rekommenderar dock att du använder ett starkt lösenord för att säkerställa att rapporten är ordentligt skyddad.

Lösenordet tillämpas omedelbart efter att du har skrivit  in det i textrutan. Den gröna bockmarkeringen bekräftar att lösenordet godkänts. Tänk på att alla ändringar av lösenordet även tillämpas på delade rapporter.

Generera ett automatiskt lösenord

Du kan också välja att automatiskt generera ett lösenord genom att klicka på GENERERA LÖSENORD under lösenordsrutan. 

OBS: om du har en lösenordshanterare (t.ex. Lastpass, 1Password etc.) aktiverad i din webbläsare kan den konvertera lösenordet du skriver till asterisker ***. Om du vill förhindra stavfel i lösenordet måste du tillfälligt inaktivera lösenordshanteraren och aktivera det igen efter att lösenordet har blivit tillagt. 

Delning av lösenord med rapportmottagare måste ske utanför Netigate-verktyget.