Netigate Success Center

Support

Redigera undersökning

När du väl har valt ett alternativ för din undersökning, måste du namnge den och välja en tidsperiod då den ska vara aktiv. Båda dessa inställningar kan ändras under menyn Inställningar vid ett senare tillfälle.

Du kan också välja om du vill att undersökningen ska vara anonym. Obs! När detta alternativ har aktiverats kan det inte inaktiveras. Om du är osäker på om din undersökning ska vara anonym eller inte rekommenderar vi att du inte väljer det här alternativet utan lägger till det senare under Inställningar.

När du är nöjd klickar du på den gröna knappen Skapa. Du tas sedan till redigeringsläget för din undersökning.

Längst upp finns en meny som kommer att förbli densamma oavsett om du befinner dig i redigeringsläge eller distribution. På vänster sida hittar du en menyrad som används olika frågeinsatser, och strax nedanför har du en menyrad för de olika sidorna i undersökningen, samt en snabb sammanfattning av dina undersökningsinställningar, designmallar och enkätspråk.