Netigate Success Center

Support

Anpassa undersökningen med bakgrundsdata 

Innehållsförteckning

  Genom att lägga till personlig information (bakgrundsdata) ökar du chansen att respondenten svarar på din undersökning. Med funktionen anpassa e-post kan du lägga till respondentens namn i ditt e-postmeddelande. Annan information som kontaktperson kan även läggas till. Om du använder en respondentlista till ditt utskick har du möjlighet att inkludera personlig information i dina enkätfrågor och e-postmeddelanden. Denna information kan vara allt som ingår i din uppladdade lista, till exempel avdelning eller närmaste chef.

  Se gärna på andra halvan av denna video:

  Använd bakgrundsdata i ditt meddelande

  Genom att lägga till bakgrundsdata i ditt e-postmeddelande ökas sannolikheten att respondenten svarar på din undersökning. Anpassa meddelandet med att till exempel lägga till namnet på respondenten. Annan information som kontaktperson kan också läggas till.

  Vilka är fördelarna?

  • Ger din enkät en personlig känsla.
  • Gör att respondenten känner sig viktig.
  • Ökar chansen att respondenten svarar på din undersökning.

  Viktigt: Den här funktionen rekommenderas inte när du utför känsliga eller privata undersökningar, t.ex. medarbetarundersökningar eftersom det är viktigt att garantera respondenternas anonymitet.

  Så här personanpassar du ditt e-postmeddelande

  I meddelandeområdet på den valda sändningskanalen ser du alternativet ”Infoga bakgrundsdata”.

  Börja med att välja var du vill infoga informationen. Eftersom vi redan har importerat bakgrundsdata kommer vi genom att klicka på knappen ”Infoga bakgrundsdata” infoga alla alternativ som vi har lagt till. T.ex. jobbtitel, förnamn, efternamn, etc. 

  Välj den bakgrundsdata som du vill lägga till i ditt meddelande. Till exempel namn och efternamn. Se till att dessa koder finns med på samma rad så att de visas korrekt för din respondent.

  Detsamma gäller om du vill byta kontaktperson beroende på vem mottagaren är. Gå till den del av meddelandet där du vill infoga bakgrundsdata och infoga.

  Obs! Samma metod för att lägga till en tagg med bakgrundsdata kan användas i introduktions-, slut- och informationstexten i din undersökning.

  Lägg till personlig information i din undersökning

  Genom att lägga till personlig information i ditt frågeformulär kan du klargöra eventuella frågor eller tvivel som en respondent kan ha om innehållet. Om du till exempel har en fråga angående respondentens närmaste chef kan det vara tveksamt om vem det är. Det kan lätt förtydligas genom att infoga namnet på den personen.

  Så här personanpassar du din undersökning

  Informationen du vill använda måste läggas in i en Excel-fil och laddas upp som en respondentlista till ditt utskick. Se till att dokumentet innehåller all information som du vill använda, till exempel respondentens namn och kanske namnet på deras kontaktperson.

  Här kan du läsa mer om hur du laddar upp en respondentlista

  Ladda upp respondentlistan och spara. Gå sen tillbaka till undersökningen och välj att redigera antingen informationstext, introtext eller sluttext. I menyraden finns det en liten knapp som heter Infoga bakgrundsdata.

  Markera platsen i din e-posttext där du vill att informationen ska visas och klicka på knappen markerad bakgrundsdata. I menyn som visas kan välja mellan de olika kolumnerna som du har laddat upp i din respondentlista. Välj den kolumn du vill använda och klicka på Infoga.

  Du kommer nu att se en tagg med den valda bakgrundsdatan.

  Kopiera den här taggen och klistra in den i de frågor där du vill att den ska synas. Den här taggen kommer att ersättas med namnet på varje respondents närmaste chef när de svarar på undersökningen. Informationen baseras på den data som du laddade upp i din respondentlista, så se till att listan är korrekt innan du skickar undersökningen.