Netigate Success Center

Support

Importera enkätdata

Innehållsförteckning

  Med funktionen Importera svar kan du enkelt ladda upp data från tidigare besvarade enkäter. Om undersökningen är en gammal Netigate-undersökning, eller från en annan leverantör, spelar ingen roll. Denna funktionalitet används vanligtvis om du vill spåra svar över tid eller jämföra dina resultat från tidigare år.

  Hur använder jag Importera svar-funktionen?

  Med funktionen Importera svar kan du enkelt ladda upp data från andra undersökningsleverantörer för att användas i ditt konto på Netigate. För att denna funktion ska fungera behövs två saker:

  1. Frågorna i undersökningen finns i något av formaten pdf, excel eller word. Det är vad som behövs för att kunna skapa undersökningen.
  2. Att svaren som laddas upp är rådata i excel-format. Det behövs för att datan ska passa in med frågorna. Viktigt: Rådata i excel-format måste innehålla numeriska värden.

  Det första du behöver göra är att skapa undersökningen med alla frågor. Kontrollera att alla frågor skapats på rätt sätt, t.ex. att flervalsfrågor har kryssrutor och enkelvalsfrågor har radioknappar.

  Förbered rådatan genom att ha respondenternas mejladresser i kolumn A. Om det är en anonym undersökning behöver du ha unika värden i varje cell. Antingen genom att skriva t.ex. person1@organisation.se, person2@organisation.se, eller genom att fylla i 1, 2, 3, 4 och så vidare. Se bild nedan.

  Viktigt: Se till att du tar bort fasta mellanslag från alla celler som inte innehåller fritextsvar.

  Se också till att filen innehåller ett datablad. Du kan till exempel inte ha data du vill ladda upp på blad 1 och övrig data på blad 2 då det kommer kommer blandas med datan från blad 1.

  Uppladdningsprocessen

  1. Gå till dina Kontoinställningar och välj alternativet Importera svar.
  2. Klicka på Lägg till fil.
  3. Se till att du laddar upp svaren till rätt frågor. Ange vilken undersökning datan hör till genom rullgardinsmenyn.
  4. Nu ska varje kolumn paras ihop med rätt fråga. Netigate kommer fylla i vilken kolumn som hör till respektive fråga, men du kan ändra det om det behövs. Standardinställningen är att Netigate parar ihop kolumn B med första frågan i undersökningen, kolumn C med fråga 2 och så vidare. Det kan behöva ändras om du har en flervalsfråga eller en matris som förstafråga i undersökningen.
  5. Klicka på Ladda upp.
  6. Klart!

  Vanliga frågor:

  • Fråga: Varför laddas bara vissa svar upp och inte alla?
   Svar: Antagligen är excel-filen och netigate-undersökningen inte överensstämmande. Det kan vara för att det finns text i en cell som inte är för en fritextfråga eller om du har ett fast mellanslag någonstans. Dubbelkolla detta och försök sedan igen.
  • Fråga: Kan jag ta bort svaren och försöka igen?
   Svar: Ja, det kan du göra. Gå till Respondenter i undersökningsrapporten. Där finns möjlighet att ta bort svar.
  • Fråga: Kan jag använda egen märkning istället för värden när jag laddar upp?
   Svar: Nej, du måste använda (numeriska) värden när du laddar upp svar till Netigate.
  • Fråga: Kan jag ladda upp fler än 10 000 svar?
   Svar: Ja, och fler än så! Vi har laddat upp över 100 000 svar. Det är bara tiden det tar att ladda som blir längre.
  • Fråga: Vad borde en cell innehålla om en respondent inte har svarat på en fråga?
   Svar: Celler utan svar ska vara tomma. De ska inte innehålla 0 (noll) eller någon annan typ av tecken.
  • Fråga: Något gick fel och jag laddade upp fel fil med svar till en undersökning. Vad kan jag göra åt det?
   Svar: Du kan helt enkelt göra en kopia av undersökningen, ladda upp rätt datafil och ta bort den gamla. Du kan ha så många undersökningar du vill på ditt konto – Netigate har inte satt någon gräns.
  • Fråga: Kan jag ladda upp svar till en undersökning som redan finns?
   Svar: Ja, det kan du göra. Vår rekommendation är dock att du laddar upp data till en tom undersökning som inte innehåller några svar.

  Tips och råd

  • Ett tips är att gå igenom varje kolumn och försäkra att de överensstämmer med frågan. Då dubbelkollar du att varje fråga får rätt svar och att datan stämmer.
  • Se till att dina flervalsfrågor har en kolumn för varje alternativ. Om en fråga har 10 svarsalternativ ska 10 kolumner synas i rådatan. Om en respondent angett ett av svarsalternativen kommer 1 (siffran ett) synas i kolumnen för svarsalternativet de valde.
  • Om du har en fråga som besvaras genom en matris kommer varje rad i matrisen dyka upp som en ny kolumn i rådatafilen.
  • Om du laddat upp en fil men vill laddat upp en annan istället kan du bara trycka på texten Ladda upp ett nytt dokument.