Netigate Success Center

Support

Lägg till poängsystem

Om du vill använda Netigate för att skapa frågesporter eller quiz är det naturligtvis möjligt! Följ dessa steg för att skapa ditt quiz:

Steg 1: Quiz innställningar
Steg 2: Lägg till frågor och svar
Steg 3: Tidsbegränsning och tidtagning
Steg 4: Lägga till ett poängsystem

Lägg till poängsystem

Det går även att bygga in ett poängsystem där respondenterna kan se vilket intervall de hamnade i eller se sin totala poäng.

Följ dessa steg för att formatera presentationen med dina olika intervaller.

Texten nedan måste placeras i början av sluttexten för att funktionen ska fungera:

[points]0-4,5-10,11-16[/points]

Det här exemplet kommer att skapa ett intervall för respondenter med 0–4 rätta svar, ett för dem med 5–10 rätta svar och ett tredje intervall för dem som har 11–16 rätta svar. Du kan justera dessa siffror för att anpassa intervallerna så att de passar din egna undersökning.

Nedanför lägger du till vad som ska visas för var och ett av de olika intervallerna.

[0-4]Denna text visas om den totala poängen är 0-4.[/0-4]

[5-10]Denna text visas om den totala poängen är 5-10.[/5-10]

[11-16]Denna text visas om den totala poängen är 11-16.[/11-16]

Viktigt! Om du inte vill använda dig av poängintervaller måste du ändå lägga till ett poängområde, t.ex. [points]0-16[/points].

Om du vill visa den totala poängen som respondenten samlade ihop skriver du in [score] mellan intervallerna.

Obs! Använd inte mellanslag i den här koden eftersom systemet inte kan läsa koden då.