Netigate Success Center

Support

Lösenordsinställningar

Som administratör kan du justera inställningarna för de krav som ställs på användarnas lösenord. Den här inställningen påverkar alla användare som är anslutna till Netigate-kontot.

Gå till Kontoinställningar och klicka på Lösenordsinställningar.

Det du kan justera är:

Lägsta antalet tecken totalt: Ange lägsta antalet tecken som ska få användas i ett lösenord.

Lägsta antalet specialtecken: Ange lägsta antalet specialtecken (!% & @ # $ ^ *? _, ~) som måste användas i ett lösenord.

Aktivera giltighetstid för lösenorden: Ange (i dagar) när alla användarlösenord måste förnyas. Om du till exempel anger 90 dagar måste alla användare ändra sitt lösenord var 90: e dag (räknat från det datum då lösenordet ändrades senast).

Antal lösenord som sparas i historiken innan de kan användas på nytt: Med den här inställningen kan du välja att spara tidigare lösenord i användarhistoriken. Detta betyder att användare inte kommer att kunna återanvända nyligen använda lösenord. Om du till exempel anger ”2 lösenord” kommer användaren inte kunna använda de två senaste lösenorden när ett nytt ska anges.

Klicka på Spara för att tillämpa dina inställningar.