Netigate Success Center

Support

Radioknappar

Innehållsförteckning

  Vad är radioknappar och när används dom?

  Radioknappar används då endast ett av flera möjliga svarsalternativ får väljas. Du kan dock lägga till en textruta om du vill att respondenten ska utveckla sina svar.

   Obs! Teckenbegränsningen för textrutan är 32 000 tecken. Detta sätts som gräns eftersom det är den maximala mängden tecken som passar in i en Excel-cell och därmed säkerställer att du kan exportera undersökningen.

  Hur anpassar jag radioknappen?

  Som du ser har du ett urval av alternativ för din radioknapp. Låt oss ta en snabb titt på vad dessa är samt grunderna.

  Först, lägg till själva frågan och några svarsalternativ. Dubbelklicka på den översta raden för att lägga till frågan och börja sedan lägga till dina svarsalternativ. Hoppa mellan alternativen med hjälp av pil-tangenterna på tangentbordet.

  Använd knappen Lägg till mer för att lägga till fler alternativ. Dessa behöver inte vara i rätt ordning när de läggs till, du kan flytta runt dem senare om du vill. Tryck och dra i den prickiga rutan till vänster om alternativet och släpp den där du vill ha den.

  Det finns även ett alternativ för att radera, liksom en logikikon bredvid varje svarsalternativ. Läs mer om logik här.

  Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. 

  Horisontell: Klicka i Horisontell om du vill att svarsalternativen skall presenteras horisontellt i undersökningen.

  Slumpmässig ordning: Klicka i Slumpmässig ordning om du vill att svarsalternativen skall presenteras i slumpmässig ordning. 

  Slumpmässig ordning -1 presenterar alla svar utom det sista i slumpmässig ordning. 

  Slumpmässiga ordning -2 presenterar alla svar i slumpmässig ordning förutom de två sista alternativen.

  Vikt: Klicka i Vikt om du vill ha möjlighet att kunna vikta svarsalternativen. Viktning ger dig möjlighet att få fram olika referensvärden i din rapport. Viktningen bestämmer du i redigeringsläget för svarsalternativen. Skriv in önskat värde i den lilla ruta som finns efter varje svarsalternativ. Om rutan lämnas tom, kommer just detta svarsalternativ inte att vara inkluderat i beräkningen av medelvärden och standardavvikelse i rapporten. Genom att tilldela ett svarsalternativ värdet ”0”, kommer alternativet att vara med i beräkningen och då viktas lägre än ”1”. När viktning har lagts till ett svarsalternativ, kommer ordet Viktad (i grönt) att visas till höger om mekanismen efter att du har sparat ändringen.

  Textbox sist: Klicka i detta alternativ om du vill lägga till en textbox kopplad till det sista svarsalternativet. Till exempel om du vill att respondenten skall skriva något annat än de förvalda alternativen (om du exempelvis använder alternativet “annat”). Notera att maxgränsen för antal tecken i textrutan är 32 000. Gränsen är satt för att det är det högsta antalet tecken som ryms i en Excel-cell. Gränsen försäkrar därför att korrekt exportering är möjligt.

  Lägg till flera: Denna funktion kan användas vid tillfällen då du har ett stort antal svarsalternativ. Om du vill använda denna, klicka på detta val och klistra sedan in samtliga svarsalternativ i en och samma ruta, med en radbrytning mellan alternativen. På detta sätt undviker du att behöva skriva in svarsalternativ för varje rad.

  Spara som: Med hjälp av den här funktionen kan du göra om radioknappar till kryssrutor eller rullgardinsmenyer. Om du skapat en fråga med fel frågetyp så kan du enkelt göra om den.

  När du är nöjd med dina inställningar klickar du på Spara och förhandsgranskar din sida genom att klicka på ögat längst upp till höger på din nuvarande sida. Detta för att kontrollera att allt är som du vill att det ska vara.

  Hur ser radioknapparna ut för respondenterna?

  Standard:

  Horisontell: