Netigate Success Center

Support

Designmallar

Vad är designmallar och var hittar jag dom?

Det är designmallen som avgör hur det ser ut när respondenter besvarar undersökningen. För att komma till designmallarna behöver du gå till redigeringsläget för undersökningen. Där står Designmall högst upp på sidan. Klicka där.

I fönstret som öppnas finns olika val av Netigates designmallar som du kan välja bland. Om ditt företag har laddat upp en egen design är det här du hittar den.

Anpassa

Du kan anpassa en förvald design genom att ladda upp din företagslogotyp. Klicka då på alternativet Ladda upp. Notera att filstorleken inte kan överstiga 2 mb.

Visningsläge

Du kan själv välja om du vill använda visningsläge. Om du aktiverar det här läget kommer en undersökning automatiskt hoppa till nästa fråga när en fråga har besvarats. Notera att denna automatiska omdirigering endast fungerar för matriser, NPS-frågor, dropdown-frågor, star rating-frågor och radioknappsfrågor. Det automatiska steget framåt fungerar inte för kryssrutor, slider-frågor, media, textrutor samt informationstext eftersom det systemet inte kan avgöra huruvida en fråga har besvarats. Ett exempel är frågor med kryssrutor, eftersom de låter respondenten välja flera alternativ. Då måste systemet gissa när respondenten har valt färdigt. I dessa fall måste respondenten manuellt trycka på Fortsätt.

Avmarkera visningsläge om du skulle föredra att respondenterna manuellt får trycka på Fortsätt.

Förhandsgranska

I förhandsgranskningen kan du se hur undersökningen kommer se ut för respondenterna med din valda design. Du kan förhandsgranska undersökningen för flera olika enheter, såsom stationär dator, mobil eller läsplatta.