Netigate Success Center

Support

Distribution

Innehållsförteckning

  Vad är Distribution?

  När du är klar med undersökningen är det naturliga steget att dela den och börja samla in svar. På sidan för distribution ser du alla befintliga utskick och här kan du även skapa nya utskick och länkar för din undersökning.

  Se en kort video (engelsk):

  Var hittar jag distributionssidan?

  Det finns två alternativ för att komma till sidan för distribution:

  1. På startsidan och i översikten Alla undersökningar kan du komma åt distribution genom att klicka på ikonen med ett pappersplan till höger om undersökningsnamnet.

  2. Du kan komma åt sidan från redigeringsläget i din undersökning. Här går du till sidan Distribution som är tillgänglig i menyn högst upp på skärmen.

  Vad kan jag göra på distributionssidan?

  Här hittar du de olika metoderna som finns tillgängliga för att dela undersökningen. De vanligaste metoderna är att skicka enkäten via e-post, som SMS eller att skapa en publik länk som kan publiceras på din webbplats eller i olika sociala medier.

  Du kan kombinera flera olika utskick om du vill. Resultaten kommer att samlas in i samma rapport, oavsett vilka distributionsmetoder du använder. Du behöver alltså inte skapa olika undersökningar för att nå respondenter via olika kanaler.

  Första gången du besöker sidan för distribution kommer du enbart se ett fåtal alternativ eftersom du inte har skapat några utskick eller länkar till undersökningen ännu. Högst upp till höger finns möjligheten att skapa en testlänk för att granska och testa undersökningen utan att registrera några svar.

  Olika distributionskanaler

  Skicka ut via e-post

  När du har en lista med respondenter och e-postadresser som du vill nå rekommenderar vi att du väljer att skicka enkäten via e-post. Det är enkelt att skapa utskicket och skicka automatiska påminnelser till respondenter som ännu inte har besvarat undersökningen.
  Läs mer här

  SMS-utskick

  När du har en lista med respondenter som du vill nå via telefon rekommenderar vi att du väljer att skicka undersökningen via SMS. Det är enkelt att skapa ett SMS-utskick och du kan skicka automatiska påminnelser till de som ännu inte har besvarat undersökningen.
  Läs mer här

  Länkar till undersökningen

  Genom att skapa en eller flera länkar till din undersökning får du möjligheten att publicera undersökningen på er sajt eller i sociala medier. Detta hjälper dig i situationer där du inte har tillgång till dina respondenters e-postadresser eller telefonnummer. När du skapar en länk så finns ett par fördefinierade alternativ för att dela på sociala medier.
  Läs mer här

  Inloggningar

  Det är möjligt att skapa inloggningar till era respondenter. Om du av någon anledning inte har tillgång till respondenternas e-postadresser eller mobilnummer, möjliggör inloggningar samma fördelar som e-post- eller SMS-utskick vad beträffar exempelvis spårbarhet. Respondenterna får ett användarnamn och lösenord som ger dem möjlighet att svara på undersökningen.
  Läs mer här

  Inbäddad fråga

  Du kan bädda in en specifik fråga i ett e-mail eller på en webbsida. För att funktionen ska fungera behöver du en fråga med radioknappar (till exempel en NPS -fråga) och för att frågan ska vara kompatibel måste det finnas bilder som är associerade med svarsalternativen.
  Läs mer här

  Vad gör jag härnäst?

  När du har skapat och redigerat alla utskick, länkar och påminnelser som behövs finns det ett par saker att tänka på:

  När du har beställt utskicket kommer du att vidarebefordras tillbaka till sidan för distribution. Här hittar du också all ytterligare information om ditt utskick såsom typ av utskick, datum, tid, namnet på undersökningen, hur många som fått utskicket samt status.