Netigate Success Center

Support

Star Rating

Vad är star rating och hur använder jag det?

Star Rating kan användas för att betygsätta frågor på en betygsskala i form av stjärnor. T.ex. när en restaurang eller produkt betygsätts. Denna frågemekanism bör användas när bara ett av flera svarsalternativ kan väljas.

Hur anpassar jag en star rating?

Som du kan se nedan finns ett antal alternativ. Vi ska nu titta närmare på dem och se hur de fungerar.

Först lägger du till din fråga genom att klicka på översta raden.

Antal stjärnor: Klicka på Number of stars för att välja att lägga till fler stjärnor eller ta bort stjärnor. Det fungerar bara med 5–7 stjärnor.

Obligatorisk: Klicka i Obligatorisk om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

Vikt: Klicka i Vikt om du vill kunna vikta svarsalternativen. Viktning ger er möjlighet att få fram olika referensvärden i er rapport. Viktningen bestämmer du i redigeringsläget för svarsalternativen. Skriv in önskat värde i den lilla ruta som finns efter varje svarsalternativ.

Om rutan lämnas tom, kommer just detta svarsalternativ inte att vara inkluderat i beräkningen av medelvärden och standardavvikelse i rapporten. Genom att tilldela ett svarsalternativ värdet 0, kommer alternativet att vara med i beräkningen och då viktas lägre än 1. När viktning har lagts till ett svarsalternativ, kommer ordet Viktad (i grönt) att visas till höger om mekanismen efter att du har sparat ändringen.

Star Rating i respondentvyn

Standard: