Netigate Success Center

Support

Magic import

Innehållsförteckning

  Vad är Magic Import?

  Netigates Magic Import feature ger dig möjlighet att enkelt och snabbt klistra in dina frågor samt svarsalternativ från t.ex. ett word-dokument eller en äldre enkät för att automatiskt skapa en enkät i Netigate. Detta är ett utmärkt vertyg för de som känner sig mer bekväma med att skapa undersökningar på andra plattformar än Netigates egna.

  Magic Import känner igen olika typer av frågor och kommer automatiskt att konvertera dessa till vad de tror att du letar efter. I de kommande styckena kommer vi att titta närmare på vilka kriterier som gäller för att verktyget ska skapa den undersökning du eftersträvar.

  Detta verktyg är lättare att förstå när du ser det användas istället för att läsa om det. Titta därför gärna på denna video:

  Hur skapar jag en undersökning med hjälp av Magic Import?

  När du använder Magic Import kan du skriva direkt i Magic Import-rutan i Netigate eller kopiera och klistra in från en annan källa (till exempel ett Word-dokument). När du klickar på knappen Nästa konverteras texten till block.

  Block

  Verktyget arbetar i block, vilket innebär att Magic Import delar upp hela den importerade texten i olika block. För att visualisera detta kan du föreställa dig  blocken som rutor. Varje kvadrat innehåller olika typer av information som frågetitel, beskrivning eller en mekanism.

  Sidtitel och beskrivning 

  Som du kan se på bilderna ovan blir den första raden din sidrubrik (illustrerad i fetstil) och den andra raden din sidbeskrivning – vilket återigen skapar ett block. Detta block kan bara innehålla två rader.

  För att skilja detta block från ditt frågeblock måste du lägga till en dubbel radbrytning (dvs. klicka på din ”enter” -tangent två gånger) enligt bilden nedan. Obs! Dubbelt radavbrott gäller endast när sidrubrik och beskrivning separeras från frågor.

  Den första raden med text under sidrubriken och sidbeskrivningen skapar frågetiteln.

  När du har lagt till alla dina frågor klickar du på Nästa och då ser det ut så här:

  Ändra mekanism 

  Om det finns fler än en rad i blocket skapas en frågemekanism med radioknappar som standard. Det finns även möjlighet att enkelt ändra radioknapparna till en dropdown- eller en kryssrutefråga.

  Om frågan innehåller mer än fem alternativ i svarsuppsättningen ändras frågeställningen till en dropdown-meny istället.

  Om du inte fick den frågemekanism du letade efter kan du använda pilarna för att ändra mekanismen.

  Om det bara finns en rad (inga svaralternativ) i det andra blocket eller nedanför så skapas det en frågemekanism med en textruta, dvs. ett fritextsvar.

  Om sista raden i blocket slutar med ”:” och någon av följande två mekanismer är gällande; Radioknapp och flervalsmekanism. Då skapas det en connect-to-textbox, d.v.s att sista alternativet blir ett fritextsvar, vilket används med fördel om man vill få respondenten som svarat Övrigt att även definiera vad övrigt innebär.

  Lägg till sidbrytning

  Som du kan se finns det även ett alternativ för att lägga till en sidbrytning i förhandsgranskningsläge för att separera de olika frågorna och skapa separata sidor.

  Tips: Vi rekommenderar att du bara har en fråga per sida i din undersökning. Anledningen till detta är helt enkelt att göra det lättare för dig om du vill lägga till logik senare. Logik bör alltid läggas till efter att alla sidor och frågor är klara.

  Genom att skriva [Q] och använda dubbelt blankslag före en ny rubrik (första raden i ett nytt block/stycke) så kan du skapa fler frågor, dvs om man vill ha en eller flera frågemekanismer med mekanism-titel och svarsalternativ inklusive frågetitel och frågebeskrivning på en ny sida.

  Genom att klicka i Click here to add Question Break så bryter du mellan frågemekanismer och placerar de olika frågemekanismerna inklusive mekanism titel och svarsalternativ på separata sidor i enkäten.Obs! [Q] kommer inte att vara synligt för respondenten.

  Till exempel:

  [Q] Transport

  Markera alla rutor som stämmer

  Vilket typ av transportmedel använder du för att komma till jobbet?

  Bil

  Tunnelbana

  Buss

  Vilket kommer att se ut så här i förhandsgranskningsläge:

  Matrisfråga

  När du gör en matris följer du samma rutin som tidigare. Första raden är din fråga, den andra är den skala du vill att respondenten ska betygsätta, och tredje är vad respondenten betygsätter.

  Exempel:

  Vänligen betygsätt dessa livsmedel

  1 – Hatar det 2 3 4 5 – Älskar det

  Äpple

  Apelsin

  Banan

  Päron

  Plommon

  Obs! Det är viktigt att skalan separeras med flikar (använd Tab-tangenten på tangentbordet) mellan alternativen för att få Magic Import att förstå att detta är en matris.

  Raderna nedan berättar för Magic Import vad respondenten kommer att betygsätta.

  När du klistrar in det i Magic Import och klickar på Nästa-knappen bör det se ut så här:

  Magic import-mall

  Här hittar du en mall.