Netigate Success Center

Support

Administrationsinställningar

Du med ett företagskonto hos Netigate kan tilldela vissa användare administratörsroller. Vad detta betyder är att dessa personer är ansvariga för att hålla användaråtkomst och systeminställningar uppdaterade. Det viktigaste ansvaret är att skapa och hålla användaråtkomsten aktiv. En del av detta ansvar är också att se till att varje enskild användare har rätt behörigheter så att de kan se de undersökningar som är relevanta för deras arbete och om de ska kunna skapa och redigera undersökningar.

Det finns flera olika kontoinställningar som också behöver administratörers uppmärksamhet. Dessa inställningar inkluderar lösenordsinställningar, datalagring och att ställa in undersökningsmappar för din undersökningskategorisering osv.

Läs om datalagring, DKIM, Export och personuppgifter under säkerhet och datalagring.

Företagsinställningar

I företagsinställningar kan du ladda upp och ersätta företagslogotypen. Företagets logotyp kommer att visas på alla användares startsida, i början av enkäter i respondentvyn, samt i rapporter.