Netigate Success Center

Support

Quiz inställningar

Quiz inställningar

Medan du är inne i din undersökning kan du alltid komma åt Inställningar från fältet under huvudmenyn. Mallar och språkinställningar finner du också här.

Under Inställningar har du tillgång till massor av användbar information för din undersökning. Denna information är indelad i sju delar: Undersökningsinställningar, Distribution, Meddelandeinställningar, Incitament, Datalagring och Quiz.

Längst ner i undersökningsinställningarna hittar du inställningar för att skapa ett quiz eller test. Klicka här för att läsa mer om hur du använder Netigate för att skapa quiz.

Under quiz-inställningar hittar du följande alternativ:

Visa svar: Aktivera detta alternativ för att visa antalet korrekta och felaktiga svar i slutet av undersökningen. Du måste inkludera viktade radioknappar och en sluttext för att uträkningen ska fungera korrekt.

Antal rätt svar: Aktivera detta alternativ för att visa en presentation av antal rätt svar i slutet av quizet.

Quiz undersökning: Gör din undersökning till en quiz. Med denna inställning kommer enbart frågor som är kompatibla med en quiz att fungera.  Alla frågor förutom radioknappar, infotexter, media och bakgrundsdata kommer att inaktiveras.