Netigate Success Center

Support

Tidsfilter

Du kan välja att lägga till tidsfilter på ditt resultat under en viss tidsperiod eller ett tidsintervall. Om du exempelvis har en pågående NPS-undersökning som skickas regelbundet och kommer att förbli aktiv under en längre tid kan du filtrera din rapport så att den enbart visar de resultat som har registrerats under de senaste 30 dagarna.

Detta kan vara användbart för att visa relevanta enkätsvar och hålla reda på hur dina undersökningsresultat fortskrider.

Tidsfilter

För att ställa in ett tidsfilter trycker du på menyn i det övre högra hörnet av din rapport. Den är förinställd på All tid.

Det finns ett antal förinställda alternativ du kan välja mellan. Eller så kan du ställa in en anpassad tidsram genom att välja Anpassad i rullgardinsmenyn.

När du har valt ett startdatum fylls slutdatumet automatiskt med dagens datum. Du kan ändra detta till vilket datum du vill.

Du kan också hitta denna meny genom att välja HANTERA RAPPORT  i filtermenyn och sedan justera din rapporttid.

OBS: Ändringar av tidsfilter, oavsett var du får tillgång till menyerna, påverkar hela rapporten.

Tidsfilter på serier

Tidsfilter kan också ställas in på specifika serier som du har inkluderat i rapporten. I menyn till vänster väljer du FILTER och ställer in önskad tidsram genom att klicka på pilen i  området som heter Rapportperiod.

Du kan definiera en önskad tidsram för varje enskild serie genom att trycka på pilarna till höger om serienamnet . Du kan till exempel ha en serie som visar resultatet under senaste 12 månaderna, en andra under de senaste 6 månaderna och en tredje under de senaste 30 dagarna. Detta ger dig en snabb översikt över hur dina resultat utvecklas över tid.

Om du inte har ställt in en enskild tidsram för en serie kommer den att anta rapportens tidsram som standard.

OBS: En serie med en individuellt definierad tidsram påverkas inte av den tidsram som ställts in för hela rapporten.