Netigate Success Center

Support

Distributionspanel

Innehållsförteckning

  När du har valt dina utskickskanaler kommer du att presenteras med distributionspanelen. Panelen är en fullständig översikt över alla utskick för den specifika undersökningen. Förutom sändningsnamnet hittar du även sändningstyp, datum och tid, respondentstatistik samt status för utskicket.

  Statistik för utskick

  I den första panelkolumnen som heter ”Namn på utskick” ser du information om vilken distributionskanal som har valts, datum för utskicket samt status för utskicket.

  Genom att klicka på namnet ser du statistiken för den specifika kanalen. I panelen har du en fullständig översikt över utskicket samt var i svarsprocessen respondenterna befinner sig.

  Dessutom kan du lägga till fler svar till ett befintligt utskick om det skulle behövs. Läs mer om det här.

  Status

  Om du har ett utskick eller en länk som är röd eller gulmarkerad betyder det att ditt utskick ännu inte är redo att skickas.

  Blå status: Ditt utskick behandlas. Så snart utskicket är klart ändras statusen till grön.

  Grön status: Detta betyder att utskicket har beställts och att din undersökning är aktiv. Utskicket är schemalagt och skickas vid schemalagt datum och tid. När utskicket har skickats markeras det med en grön bock.

  Gul status: Ditt utskick har beställts men inte skickats, eller så har undersökningen inte aktiverats. Om du har planerat utskicket i förväg kommer det att markeras som gult fram till sändningsdatumet. För att göra detta måste du gå till menyn till vänster och klicka på alternativet Aktivering.

  Röd status: Ditt utskick har inte beställts och är markerat som ett utkast. För att aktivera det måste du redigera utskicket och klicka på Order-knappen för att slutföra utskicket.

  Respondenter

  Den andra kolumnen visar dig information om dina respondenter. Specifikt hur många respondenter undersökningen har skickats till. Du kan klicka på siffrorna i kolumnen för att få en översikt över respondentstatistiken. I statuspanelen kommer du att kunna se vilka respondenter som har fått undersökningen och var de befinner sig i svarsprocessen.

  Skickat

  I kolumnen Skickat kan du klicka på siffrorna för att se en lista över alla respondenter som undersökningen skickats till. Här kan du se status för varje respondent, t.ex. om ett utskick misslyckats.

  En röd triangel indikerar att personen inte har fått ditt utskick. Håll muspekaren över triangeln för mer information. Anledningen kan vara att e-postadressen är felaktig, att respondenten är på blocklistan (t.ex. att de kanske tidigare har avslutat prenumerationen från din lista) eller att utskicket fortfarande pågår. I det här fallet kan du vänta ett par minuter och försöka igen.