Netigate Success Center

Support

Ordmoln

Innehållsförteckning

  Ett ordmoln byggs automatiskt in i rapporten när:

  • En fråga har ett fritextsvar
  • Ett av svarsalternativen i en fråga är en textruta
  • En bakgrundsdatafråga infogas i rapporten i form av en textruta

  En ordmolnspanel innehåller alltid en ruta med själva ordmolnet och SVAR-knappen. Knappen visar antalet fritextsvar som molnet bygger på. Observera att svaren är känsliga för filter som används i den aktuella rapportversionen.

  Se fritextsvar

  Om du vill läsa fritextsvaren, söka i dem eller ladda ner svaren i Excel så gör du så här:

  • Klicka på SVAR-knappen ovanför molnet
  • En panel som heter Fritextsvar öppnas

  Om undersökningen inte är anonym kommer tabellen att ha tre kolumner: Svar, Tidsstämpel och Från (deltagarinformation). Om undersökningen är anonym visas endast själva svaren.

  Så här gör du för att lägga till fritextsvar i din rapport:

  • Klicka på i det övre högra hörnet av panelen
  • Klicka på Lägg till tabell
  • En ruta som innehåller tabellen med fritextsvar kommer att läggas till i panelen direkt under ordmolnet
  • Du kan dra, flytta och radera rutorna i panelen

  Se video nedan:

  Redigera ordmoln

   

  Så här gör du för att redigera ett ordmoln:

  • Klicka på Inställningar i ordmolnspanelen
  • En meny öppnas ovanför ordmolnet

  Typsnitt: Välj ett av de 8 teckensnitten

  Textlayout: Ändra ordmolnets form och ordinriktning genom att välja en av de 5 layouterna.

  Form: Ändra formen på ordmolnet till cirkel, kvadrat, rektangel eller oval.

  Min frekvens: Du kan filtrera bort orden som visas mindre än ett visst antal gånger i fritextsvaren.

  Textstorlek: Genom att justera teckenstorleken kan du göra ordmolnet mer kompakt eller ge det ännu mer utrymme i rapporten.

  Ordavstånd: Du kan göra ordmolnet snävare eller luftigare genom att justera mängden ledigt utrymme mellan orden.

  Dolda ord: Om du har dolt vissa ord  i dina ordmoln kan du hitta dem under DOLDA ORD i den aktuella rapporten. Därifrån kan du återställa dem, övervaka dem och kontrollera om standard- och anpassade svartlistor är aktiverade i ditt konto.

  Se video nedan:

  Standard och Anpassad svartlista

  Netigates standard-svartlista innehåller de vanligaste orden på engelska, tyska, norska och svenska. Mestadels handlar det om prepositioner, sammankopplingar och pronomen som jag, och är, är, har, etc. En Anpassad svartlista kan skapas på kontonivå genom att lägga till ord som du vill blockera i de språk som stöds av Netigate.

  Få åtkomst till båda listorna genom att:

  • Klicka på ditt Kontonamn i det övre högra hörnet
  • Välj Kontoinställningar
  • Välj Svartlista i den vänstra meny

  När du klickat på Svartlista i  kontoinställningar kan du:

  • Aktivera eller inaktivera Netigates standardsvartlista för ditt konto genom att trycka på växlingsknappen STANDARD SVARTLISTA FÖR ORD.
  • Lägga till ord i ditt kontos svartlista genom att klicka på LÄGG TILL ORD TILL SVARTLISTA.

  Lägg till filter på ett ordmoln

  Gör så här för att inkludera eller utesluta svarsuppsättningar som innehåller vissa ord i den aktuella rapportversionen:

  • Vänsterklicka på ett ord i ordmolnet
  • Välj Inkludera eller Exkludera

  När du använder ett inkludera/exkludera filter på ett visst ord i ordmolnet påverkar det hela rapportversionen du arbetar med.

  Inkludera: Endast svarsuppsättningarna som innehåller det inkluderade ordet finns kvar i rapporten, medan resten filtreras bort.

  Exkludera:  Detta tar bort alla svarsuppsättningar som innehåller det valda ordet från rapportversionen.

  Obs! Om du inte tänker ta bort de fullständiga svarsuppsättningarna och bara vill ta bort ett visst ord från ordmolnet, dvs. göra det osynligt, så väljer du alternativet DÖLJ I DENNA RAPPORT istället.

  Om rapporten innehåller flera serier så gäller Inkludera och Exkludera-filtren endast de valda serierna. Om du vill inkludera/exkludera svarssatser som innehåller ett visst ord från alla serier, måste detta göras för var och en av dem.

  Dölj i denna rapport

  Om du vill rensa ordmolnet och ta bort alla fritextord som inte tillför värde eller är känsliga så gör du så här:

  • Vänsterklicka på det valda ordet
  • Välj Dölj i denna rapport

  Ordet döljs i alla ordmoln i den aktuella rapportversionen, även om du har flera stycken. Men svaren som innehåller detta ord påverkas inte. Genom att välja detta alternativ rensar du ordmolnet utan att påverka informationen i rapporten.

  Visa alla svar baserat på detta ord

  När du håller muspekaren över ett ord i ordmolnet visar den hur många fritextsvar i den aktuella rapportversionen som innehåller det ordet.

  Om du vill se över dom gör du så här:

  • Klicka på Visa alla svar baserat på detta ord
  • Ett fönster öppnas och visar alla relevanta svar med det markerade ordet

  Exportering av ordmoln

  Ett ordmoln kan exporteras som PDF eller PowerPoint.

  En Powerpoint skapas utanför webbrapporten, vilket gör att det exporterade molnet ser lite annorlunda ut än versionen du ser på webben. Om du vill att molnet ska se exakt likadant ut i PPT-versionen föreslår vi att du tar en skärmdump av onlineversionen.

  Ordmoln i en delad rapport

  Olika delningsinställningar påverkar hur ordmolnet fungerar i den delade rapporten.

  Så här påverkar delningsinställningar molnet:

  1. Växlingsknappen ”Visa fritextsvar” är inaktiverad

  All åtkomst till fritextsvar i den delade rapporten är blockerad

  • SVAR-knappen ovanför ordmolnet är inaktiverad och rapportmottagaren kan inte se svaren genom att klicka på knappen.
  • Alternativet Visa alla svar baserat på detta ord döljs när du vänster-klickar på ett ord i ordmolnet.
  • Om tabellen med fritextsvar läggs till i rapporten kommer den inte att synas i den delade versionen.

  2. Växlingsknappen ”Visa fritextsvar” är aktiverad

  Inkludera alla serier-alternativet är markerat eller så har rapporten inga serier

  • Alla fritextsvar som ingår i rapportversionen är synliga (tänk på filtren)
  • SVAR-knappen ovanför molnet är aktiv och ett fönster med fritextsvaren öppnas när man klickar på den.
  • Visa svar som baseras på detta ord-alternativet är tillgängligt. När du vänster-klickar på ett ord i molnet kommer rapportmottagaren att kunna se alla svar som innehåller detta ord.

  3. Växlingsknappen Visa fritextsvar är aktiverad
  Endast svar från vissa serier är tillåtna

  Ordmolnet kommer att byggas på alla serier som ingår i den delade rapportversionen eftersom separata ord i sig inte är känslig information och avslöjar inte respondenterna.

  Åtkomst till fritextsvaren ges emellertid endast tillåtna serier och blockeras från serier som döljer fritextsvar. Detta innebär att:

  • SVAR-knappen ovanför ordmolnet visar bara fritextsvar från tillåtna serier.
  • Visa svar som baseras på detta ord är endast tillgängligt för ord från tillåtna serier och är inaktiverat för ord från blockerade serier.

  Om du fortfarande känner att ordmolnet avslöjar mer än du vill, så kan du ta bort det från rapportversionen och ge åtkomst till de fritextsvaren genom att lägga till en svarstabell istället.

  Se video nedan: