Netigate Success Center

Support

Gömma frågor och sidor

Innehållsförteckning

  Vad är gömma-logik?

  I Netigate är det möjligt att med hjälp av undersökningslogik kontrollera flödet av dina frågor och hur de visas för dina respondenter. Lägg till en logikfunktion genom att klicka på Logik-symbolen som finns tillgänglig vid varje fråga och sida. För att använda Logik-funktionen har du två alternativ beroende på om du vill använda den på sidnivå eller på frågenivå.

  Vad menas med att gömma en fråga?

  Med gömma-logik kan du dölja sidor, frågor eller specifika svarsalternativ för respondenter som matchar de villkor och regler du skapar.

  Viktigt: För att använda denna logikfunktion behöver den refererade frågan finnas på en annan sidan än originalfrågan.

  Vi rekommenderar starkt att du först bygger klart hela din undersökning innan du lägger till någon undersökningslogik. Kom även ihåg att alltid testa din enkät för att försäkra att logiken fungerar som du tänkt.

  Tänk även på logiken kan komma att inte gälla om du ändrar ordning på frågorna. Se till att logiken fortfarande fungerar om du byter ordning på frågorna.

  Lägg till logik

  Gå till redigeringsläget för din undersökning och klicka på logik-knappen. Läs mer i styckena nedan för att ta reda på hur du döljer en sida eller döljer en fråga eller ett svar.

  Om du redan har lagt till logik till dina frågor eller sidor kommer logik-symbolen att lysa grönt. Klicka på knappen för att se den befintliga logiken. Du kan redigera regeln genom att klicka på den. Klicka på Lägg till logik för att lägga till en ny logik-funktion. Klicka på papperskorgen för att radera.

  Om du inte har någon logik för frågan kan du välja Lägg till logik för att lägga till en ny logik-funktion.

  Dölj en sida

  Om du vill dölja en hel sida (som kan innehålla mer än en fråga) så behöver du använda logik-knappen som gäller för hela sidan. Den finns i det övre högra hörnet, bredvid sidnamnet.

  Följ dessa steg för att dölja en sida:

  • Gå till sidlogik
  • Välj alternativet Göm från dropdown-menyn
  • Välj vad du vill dölja. I det här fallet “Hel sida”.
  • I fältet “När” väljer du vilken omständighet som måste inträffa för att detta ska gälla. I det här exemplet vill vi dölja hela sidan om svaret på frågan ”Äger du en hund” motsvarar ”Nej”
  • Din färdiga logik-mening bör se ut så här ”Jag vill dölja hela sidan när svaret på frågan” Har du en hund ” är “Nej”.

  Tips: läs logikmeningen högt för att se till att den låter logisk.

  För att lägga till ytterligare villkor klickar du på +. Du kan även lägga till en grupp med villkor genom att klicka på Lägg till grupp. När du har lagt till reglerna för logiken klickar du på Spara ändringar.

  Dölj en fråga eller ett svarsalternativ

  Gå till redigeringsläget för din undersökning och klicka på logik-knappen. Läs mer i styckena nedan för att ta reda på hur du döljer en sida eller döljer en fråga eller ett svar.

  Om du vill gömma en specifik fråga eller ett specifik svarsalternativ tillhörande en fråga behöver du använda dig av logik-knappen vid respektive fråga. Knappen sitter uppe i det högra hörnet för varje fråga.

  Gör så här för att dölja en fråga:

  -Gå till Frågelogik

  – Välj alternativet Göm från dropdown-menyn

  – Välj vad du vill dölja. I det här fallet “Fråga”.

  – I fältet  “När” väljer du vilken omständighet som måste inträffa för att detta ska gälla. I det här exemplet vill vi dölja frågan om svaret på frågan ”Äger du en hund” motsvarar ”Nej”

  Din färdiga logik-mening bör se ut så här ”Jag vill dölja frågan när svaret på frågan” Har du en hund ” är “Nej”.

  Tips: läs logikmeningen högt för att se till att den låter logisk.

  Det är också möjligt att dölja vissa svarsalternativ från respondenterna. Du kan välja att dölja dem eller inaktivera dem. Att inaktivera dem betyder att de fortfarande finns kvar, utan att man kan  välja dem.

  I nästa steg kan du ange kriterierna för när gömma-logiken ska aktiveras. Exempelvis kan svaret “ja” på sida 2, fråga 1 innebära att svarsalternativ 3 på frågan som logiken skapas för döljs. Vilket innebär att respondenten, om de svarar “ja” på fråga 1 på sida 2 endast ser svarsalternativen 1, 2, 4 och 5.

  Du kan också välja att gömma en hel fråga. I sådana fall kommer hela frågan, där du tryckte på logik-knappen, gömmas vid villkoren du sätter.

  För att lägga till ytterligare villkor klickar du på +. Du kan även lägga till en grupp med villkor genom att klicka på Lägg till grupp. När du har lagt till reglerna för logiken klickar du på Spara ändringar.