Netigate Success Center

Support

Skapa rapport från serier

Genom att skapa en rapport från serier så kan du spara mycket tid vid skapandet av rapporter. Du kan skapa flera rapporter på bara några få klick baserat på serien i din nuvarande rapportversion. Varje rapport innehåller endast data för den specifika serien. Du kan också lägga till en total jämförelseserie. Du kan även lägga till en bulkexport eller dela dessa rapporter efteråt.

Vill du inte läsa? Titta på denna video istället:

Generera en rapport från serier

  1. Skapa flera jämförelseserier
  2. Klicka på vänster meny / serie / markera alla eller välj enskilda serier
  3. Klicka på GENERERA FLERA VERSIONER
  4. En panel som heter Generera flera versioner öppnas
  5. Om du vill lägga till en jämförelseserie som innehåller all ofiltrerad mätdata så aktiverar du växlingsknappen Inkludera totalt resultat.
  6. Klicka på Generera 
  7. En panel visas i det nedre högra hörnet, därifrån kan du välja att DELA eller EXPORTERA din rapport. Eller så kan du välja att göra det senare från den vänstra menyn / sparade rapporter

  8. Genererade rapporter sparas under den vänstra menyn / sparade rapporter. Titlarna skapas automatiskt och baseras på namnet på originalrapporten eller serienamnet. Du kan byta namn på dem genom att klicka på rapportens titel.