Netigate Success Center

FAQ

Generellt

Hur kan jag exportera frågor (utan svar)?

Gå till Undersökningar och tryck på skrivare-knappen för undersökningen det gäller. På sidan som öppnas syns en PDF-ikon uppe i högra hörnet. Klicka på den.

Observera att den här versionen passar bra för egen dokumentation, men inte för att användas som pappersenkät.

Om du vill skriva ut frågor med svar kan du använda funktionen Exportera till .pdf.

Vad är bakgrundsdata och hur använder jag det?

Bakgrundsdata är känd information om våra respondenter. Det kan vara allt ifrån förnamn till vilken typ av kund de är, vart de bor eller vilken avdelning de arbetar på. Om du har tillgång till bakgrundsdata kan du ladda upp det på förhand i Netigate-kontot.

Relaterat: Anpassa undersökningen med bakgrundsdata 

Jag har fått ett meddelande om att mitt lösenord inte längre är giltigt. Varför?

Om du får ett meddelande om att ditt lösenord har gått ut har din systemadministratör ställt in detta som säkerhetsåtgärd. Då väljer du bara ett nytt lösenord. Som standard går lösenordet ut efter max 365 dagar. Detta är en säkerhetsåtgärd.

Mina personuppgifter har ändrats, vad kan jag göra?

För att ändra dina personuppgifter på ditt Netigate-konto, som t ex efternamn eller e-mailadress, vänligen kontakta din Netigate-administratör. Denne finns på ditt företag.

Kan respondenterna avbryta en undersökning och sedan återkomma till den?

Ja, det är möjligt så länge respondenterna har en personlig länk. Här ingår såväl sms och e-postutskick som personlig inloggning. Obs! Respondenterna startar från undersökningens början, men alla tidigare svar är förifyllda. De behöver bara klicka på Nästa.

Hur väljer jag ett personligt lösenord?

Ni behöver få en verifikationslänk skickad till er från ert företags Netigate-administratör. Denna länk skickar er till en sida där ni kan välja ert personliga lösenord. Ni kan även klicka på ”Har du glömt bort ditt lösenord?” för att skicka en återställningslänk till er själva.

Notera: Om du inte får något verifikationsmail, titta i er skräppost eller kontakta er administratör för att få ett nytt mail skickat till er.

Erbjuder Netigate REST-API?

Ja. Du kan hitta mer information på vår API sida.

Mina inloggningsuppgifter fungerar inte, vad beror det på?

Det finns två orsaker till varför du inte kan logga in:

 1. Du har angett fel inloggningsuppgifter. Om du är osäker på vad du har för lösenord, klicka på ”Har du glömt bort ditt lösenord?” för att välja ett nytt lösenord.
 2. Din användare är inte längre aktiv och du behöver få din inloggnings giltighetstid förlängd av ert företags Netigate-administratör.
  Om du inte vet vem er Netigate-administratör hos Netigate är, kontakta vårt Customer Support team och de kan hjälpa er att hitta rätt kontakt: support@netigate.se
Mina inloggningsuppgifter har gått ut, vad ska jag göra?

Du behöver få din inloggnings giltighetstid förlängd av ert företags Netigate-administratör.

 1. Prata med ert företags Netigate-administratör.
 2. Om du inte vet vem er Netigate-administratör är, kontakta er Account Executive hos Netigate.
 3. Om du inte vet vem er Account Executive hos Netigate är, kontakta vårt Customer Support team och de kan hjälpa er att hitta rätt kontakt: support@netigate.se
Vilka är de tekniska specifikationerna som behövs för att använda Netigate?

För att använda Netigate behöver du en dator med internetuppkoppling, samt en webbläsare. Netigate fungerar på de vanligaste webbläsarna, t.ex.

 • Chrome 22 och senare
 • Firefox 28 och senare
 • Safari 7 och senare
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer 11

Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen av ditt val av webbläsare eftersom äldre versioner kan leda till säkerhetsrisker.

Kan vi använda single sign-on (SSO) för att logga in på Netigate?

Ja, SSO är tillgänglig som en anpassad integration. Om du behöver lära dig mer om hur du sätter upp SSO för din organisation, vänligen kontakta din Customer Relation Manager för att få mer information. SSO är en inloggningstjänst som tillåter en användare att logga in med användarnamn och lösenord (oftast företagets emailadress) endast en gång för att få tillgång till olika applikationer, såsom Netigate.

Hur lägger vi till Netigate i vår SPF record?

Om du använder SPF för dina mailutskick så kan du lägga till Netigate-domänen till din SPF record beroende på domänen ditt konto registrerats vid.

Svensk server: _spf.netigate.se
Tysk server: _spf.ntgt.de

Mer information finns i vår supportartikel.

Relaterat: Konfigurera SPF för ditt DNS

Kan jag använda DKIM (DomainKeys Identified Mail) för att verifiera min domän hos Netigate?

Ja, det gör du när du signerar med hjälp av en digital signatur i fältet högst upp i emailet. Du administrerar detta i Netigate → inställningar → DKIM-inställningar. Med en DKIM-nyckel kan avsändare anknyta en domän med ett email och därmed styrka sin identitet och skydda sig mot att bli klassad som spam.

Genomför ni penetrationstester?

Ja, Netigate genomför frekventa penetrationstester.

Kan respondenter ladda upp filer som svar på en fråga?

Nej, detta inte tillåtet på grund av risken för virus.

Kan jag anpassa sidan “Undersökning är inaktiv”?

Nej, det finns inget alternativt att anpassa Undersökningen är inaktiv-sidan, då detta är en standardiserad sida för alla undersökningar.

Skapa

Hur lägger jag till en video i min undersökning?

Med hjälp av vår funktion ”Lägg till media” kan du enkelt lägga till videor från t.ex. Youtube och Vimeo genom att kopiera länken från videoklippet och klistra in den i din undersökning.

Relaterat: Media

När och hur använder jag viktade frågor?

I Netigate kan du skapa viktade frågor med hjälp av radioknappar och matriser. Med viktade frågor får du en tillgång till medelvärden och standardavvikelser i resultaten för din undersökning. Dessa värden beräknas beroende på de värdeskalor som du anger för varje svarsalternativ. Till exempel: 1-5, 0-4 eller 0-10.

Hur kan jag kopiera en sida i min undersökning?

Gå till redigeringsläget för undersökningen som du vill kopiera sidan till och välj Importera från den vänstra menyn. Välj den undersökning som innehåller den sida du vill lägga till (undersökningarna är sorterade i kronologisk ordning) och välj den sidan från rullgardinsmenyn. Klicka på Lägg till och den valda sidan kommer visas som den sista sidan i undersökningen. Du kan sedan flytta den här sidan till den plats du behöver den i undersökningen.

Kan jag radera ett svarsalternativ i en pågående undersökning?

Nej, det skulle ändra ordningsföljden och därmed göra rapporten felaktig. Det är dock möjligt att gömma alla svarsalternativ via logik-verktyget. Använd regeln gömma alltid. Respondenterna kommer hädanefter inte kunna se svarsalternativet. Tidigare data i undersökningen kvarstår, vilket gör att rapporten förblir intakt och korrekt.

Relaterat: Gömma frågor och sidor

Varför är ”Skapa en undersökning” gråmarkerad?

Du saknar användarrättigheterna för att skapa en undersökning. Kontakta din administratör om det.

Vad är rangordna och hur använder jag det?

Rangordning gör att du kan ta med svaren i önskad ordning. Respondenten kan bara välja varje kolumn en gång. Gå till redigeringsläget för din undersökning och välj Matris som frågetyp. Markera sedan kryssrutan Rangordna. Respondenten ser automatiskt rangordningen i form av en klassisk matris.

Relaterat: Matris

Kan jag bifoga filer i en undersökning eller i ett utskick?

Nej. På grund av risk för virus är det inte tillåtet att ladda upp externa filer.

En tom sida visas som introduktion / sluttext när jag testar min undersökning

Om en tom sida visas som introduktion eller sluttext efter det att du tagit bort all text på dessa sidor så beror det troligtvis på att det finns lite HTML kod fortfarande sparad på sidan (Vanligtvis är det ett break (<br<) eller ett blanksteg (&nbsp). Du kan väldigt enkelt ta bort den genom att klicka på HTML knappen i HTML editorn på introduktion och sluttext sidorna när du redigerar din undersökning, se till att tömma rutan och klicka på spara så ska sidorna inte längre visas.

Hur kan jag formatera min frågelayout i det flerspråkiga verktyget?

För att formatera dina frågor i det flerspråkiga verktyget ska du använda en HTML-kod. Kom ihåg att alltid inleda med .
Alternativt kan du gå in i redigeringsläget i din undersökning (t ex informationsfältet) och här ange den formatering som du önskar och sedan gå till HTML-läget (HTML-knappen). Kopiera koden härifrån. Gå in i det flerspråkiga verktyget, lägg till och därefter den kopierade texten från redigeringsläget.

Kan jag lägga till ytterligare frågor efter att jag har lagt till logik till min undersökning?

Logikmekanismer är kopplade till respektive sida, som frågorna finns på, och inte till själva frågan. Vi avråder att lägga till frågor i efterhand, då logiken därmed kan förskjutas. Logiken kommer fortsatt att relateras till respektive sida och inte till den konkreta frågan, som den var kopplad till. Vid behov måste du radera logiken och ange den på nytt. Generellt sett rekommenderar vi att du skapar hela undersökningen innan du lägger till logiken.

Kan jag använda bilder som svarsalternativ i mina frågor?

Ja, du kan använda frågans radioknapp och lägga till bilder till dina svarsalternativ. Alternativt kan du bädda in bilder med ett anpassat skript. För detta alternativ ber vi dig kontakta din kontaktperson hos Netigate (CR-chef).

Kan undersökningar inkluderas via iFrame?

Ja, det är möjligt att inkludera undersökningar via iFrame på en hemsida. Du sätter bara in en allmän frågelänk i motsvarande iFrame-kod. För att få hjälp med iFrame-koden, vänligen kontakta din IT-avdelning.
Observera: iFrames är endast möjliga via länkningar till vår svenska server (identifierbar på URL: netigate.se).

Är det möjligt att ändra svarsmekanismen när frågan väl är sparad?

Ja, det är möjligt för de flesta typer av svarsmekanismer. Alla svarsmekanismer är inte konverterbara till alla olika typer av svarsmekanismer. Logga in som vanligt och klicka sedan på Se resultat eller redigera undersökningar. Redigera nu din undersökning och lokalisera frågan du vill spara om, redigera nu även den här specificka frågan och du kommer nu ha en spara som rullgardin synlig i redigeringsläget. Här kan du nu spara om din mekanism till en annan typ, t.ex. radioknapp till dropdown. Välj den svarsmekanism du önskar och klicka sedan på Spara.

Kan jag redigera mina frågor/lägga till frågor då undersökningen är pågående?

Ja, till viss grad.
Till exempel kan du enkelt lägga till frågor, men var försiktig om din undersökning innehåller logik! Om du vill lägga till nya alternativ till en befintlig fråga måste dessa läggas till längst ned i den befintliga listan av alternativ, du kan sortera dina alternativ till att visas i bokstavsordning i rapporten efter det registrerats svar på undersökningen.

Kan jag använda min egen frågenumrering?

Ja, du kan numrera frågorna själv helt enkelt genom att lägga till din föredragna numrering i rubrikraden på dina frågor. Se även till att du har stängt av den automatiska numreringen på frågorna genom att gå in på Övriga inställningar och ändra Frågenummer till Nej.

Hur byter jag plats på frågor?

När du skapar din enkät så blir varje sida en numrerad flik som alltid placeras mellan filkarna introduktion och sluttext. Dessa små flikar kan du flytta på antingen genom att klicka på pilen till vänster eller höger som visas på fliken när du befinner dig på en specifick fråga, du kan även ”drag n dropa” en flik för att snabbare flytta den mellan dina frågor.

Tryck på knappen Alla om du vill flytta en fråga till en annan sida. Då du dra och släppa frågor till den önskade platsen.

Vill du byta plats på fågor som ligger på samma sida så kan du enkelt göra det med pilarna som visas ute i höger marginalen när du redigerar din undersökning.

Hur kan jag testa min undersökning?

Du kan göra detta genom att klicka på Förhandsgranska-knappen uppe till höger på någon av flikarna Alla eller Introduktion. Du kan även förhandsgranska varje individuell fråga med hjälp av denna knapp om du är inne på någon av de numrerade flikarna. Det fungerar även att gå in på Distribution och där klicka på knappen Testlänk uppe till höger. Om du vill skicka ett testmail på ditt utskick för att testa undersökningen så gör du detta från ditt skapade mail utskick genom att klicka på knappen Testmail uppe till höger på sidan och skriv in den adress ni önskar skicka testmailet till.

Vad ska jag välja, radioknappar eller kryssrutor?

Radioknappar är envals-alternativet i Netigate. Den är perfekt för till exempel Ja och Nej frågor eller om man vill att respondenten ska svara på en skala (exempelvis på skalan 1-5). Praktiskt taget alla frågor där man vill att respondenten enbart ska kunna svara ett alternativ.

Kryssrutor är flervals-alternativet. Du använder denna mekanism när du vill att respondenten ska kunna svara på mer än ett alternativ på frågan. Du kan även specificera hur många alternativ som man ska kunna svara, om man ska kunna välja max 3 alternativ till exempel.

Obligatoriska svar

Vid skapandet av frågor går det att göra svar obligatoriska. Genom att kryssa i Obligatoriskt svar måste respondenten besvara frågan för att komma vidare i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare i undersökningen utan att ha besvarat frågan visas ett meddelande som upplyser respondenten om att frågan är obligatorisk att besvara.

Hur kopierar jag en fråga?

För att kopiera en fråga behöver du använda import-funktionen från menyfältet till vänster. Klicka på Importera och sen på Mina undersökningar och hitta din undersökning i listan (de är listade i ordning av när de skapats så de nyaste ligger i botten av listan). Klicka på namnet för undersökningen och sen hitta den fråga du vill kopiera. Klicka på knappen Infoga för att lägga till den i din enkät.

Hur ändrar jag slutdatumet på min undersökning?

För att ändra slutdatumet på din enkät så måste du först redigera den och sedan klicka på övriga inställningar och du kommer nu kunna se rutan för slutdatum, klicka i den välj ett nytt datum, scrolla längst ned på sidan och klicka på spara.

Analysera

Varför tillämpas inte mina filter när jag exporterar rådata?

RAW-exporter innehåller alltid ALLA dina resultat. Anpassade inställningar, t.ex. filter, används därför inte.

När jag vill öppna mina undersökningsresultat blir jag frågad om jag vill ”fortsätta” eller ”återställa”. Vad betyder det?

I så fall har du antagligen använt ett filter eller liknande sist gång du arbetade med din rapport. Om du vill fortsätta var du slutade så klickar du på Fortsätt. Om du vill se alla resultat utan filter eller nedbrytningar, klicka på Återställ. Detta tar inte bort någon data.

Hur visar jag en rapport på ett annat språk?

Gå till rapporten, välj Inställningar i det övre fältet och välj språk på undersökningen i popup-fältet. Detta fungerar bara om du har inställningen Multispråkstöd aktiverad för den aktuella undersökningen.

Jag skulle vilja ta bort en rapport som jag sparat, alt. byta namn på rapporten. Hur gör jag?

Du har möjlighet att redigera/radera sparade rapporter i verktyget enligt instruktionerna nedan:

 1. Du loggar in på din användare och klickar på rapportsymbolen i undersökningen du vill jobba med (första symbolen till höger om flaggan för språk)
 2. Du klickar på knappen spara & hantera
 3. Därefter klickar du på hantera rapporter. Här hittar du alla dina sparade rapporter på undersökningen med eventuella filter och serier.
När och varför hamnar respondenter under olika flikar i respondentlistan?

Flikarna i respondentlistan visar vilka respondenter som inte har klickat på undersökningslänken (Ej besökt), vilka som klickat på länken men inte svarat på några frågor (Besökt) och de respondenter som har svarat på en eller flera frågor (Besvarade).

Varje fråga kommer att visa en bortfallsfrekvens där du kan se hur många respondenter som hoppat av undersökningen vid olika tillfällen. Mer information om bortfallsfrekvensen hittar du under fliken ”Information” i undersökningsrapporten.

Hur kan jag identifiera och jämföra respondenter från olika utskick?

Filtreringsfunktionen i rapporten visar vilken tid svaret kom in men tillåter dig inte att filtrera resultatet utifrån när utskicket genomfördes. För pågående undersökningar, där du regelbundet lägger till nya respondentlistor, kan det vara användbart att filtrera resultatet efter tidpunkten för utskicket. För att göra detta måste du lägga till bakgrundsinformation för varje respondent (t.ex. datum eller månad). Därefter kan du filtrera resultatet på olika utskick och jämföra olika tidsintervaller med varandra.

Kan jag anpassa min export?

Excel- och rådataexporter kan inte anpassas i Netigate-kontot. Om du vill genomföra ändringar så gör du det direkt i den exporterade filen. Du kan däremot anpassa Powerpoint exporter och spara dessa som en mall i Netigate-kontot. Du kan läsa mer om detta i vår artikel om Powerpoint-mallar.

Relaterat: Skapa en egen PowerPoint-mall

Varför visas min NPS-fråga annorlunda i ppt-exporten än i Netigate-rapporten?

I en powerpoint-export hämtas bara informationen från verktyget. NPS-poängen visas därför som ett stapeldiagram. Ett alternativ är att du tar en skärmdump av dina NPS-resultat från Netigates översiktspanel och klistrar in den i din ppt.

Vilka värden visas för viktade svarsalternativ?

I tabellen kan du se det genomsnittliga värdet, vilket är det aritmetiska medelvärdet, och Sigma-symbolen, vilken är standardavvikelsen.

Vad händer när jag klickar på Återställ inne i rapporten?

Rapporten för din undersökning kommer att laddas tillbaka till ditt totala resultat. Samtliga svar på undersökningen finns kvar. Detta är för att du enkelt ska kunna återställa din rapport efter det att du skapat filtreringar eller nedbrytningar och kunna komma tillbaka till ditt totala resultat och kunna skapa nya nedbrytningar.

Hur kan jag se vilka som har svarat på min undersökning?

Om undersökningen är inställd till att vara anonym kommer ni inte kunna se vilka som har svarat. Om den inte är anonym så kan ni se vilka som har svarat genom att gå in på alternativet Respondenter i menyfältet till vänster då ni är inne på resultatet för er undersökning.

Hur kan jag filtrera resultatet baserat på enkätfrågorna?

Du kan enkelt filtrera resultatet baserat på frågor som är ställda i enkäten. För att göra detta så klickar du på siffran på hur många som har svarat det specifika alternativet du vill filtrera på. Klicka på ”+” och sen ”OK” så kommer rapporten att laddas om och visa svaren för den grupp du valt att filtrera på genom samtliga frågor i undersökningen.

Varför är vissa resultat röda?

De resultat som är röda är helt enkelt det vanligaste svarsalternativet.

Distribuera

Hur kan jag skicka den personliga länken till en viss person i ett personligt e-postmeddelande?

Om du bara vill skicka en påminnelse till enskilda personer, inte hela gruppen av de som inte svarat än, gå till Distributions-vyn. Klicka på det länkade numret i kolumnen Skickat. Ett popup-fönster öppnas då med en lista över alla deltagare. Klicka på ikonen för e-post (Skicka enskild påminnelse) bakom personen för att skicka ett nytt e-postmeddelande.

Avbeställningslänk. Var kan jag se vem som valt avanmälan på e-postutskick?
 1. Per undersökning: Kontrollera listan på respondenterna i din e-postadress. Respondenter som valt att göra en avanmälan kommer att ha en etikett i en ny kolumn som kallas för Avbeställningslänk/Opt-out. Du kommer även se datumet som de gjorde detta.
 2. Allmänt: Som administratör kan du gå till Inställningar – Blocklista. Här kan du se alla respondenter från hela kontot som blockerats (de som klickat på avbeställningslänken, de som är manuellt blockerade etc.).
Kan jag lägga till bakgrundsvariabler efter att utskicket är genomfört?

Det spelar ingen roll om du importerar bakgrundsvariabler före eller efter att du skickat din undersökning. Om du däremot vill basera frågelogik på din bakgrundsdata så är det viktigt att importera datan före utskicket genomförs.

Hur återanvänder jag en undersökning?

Du kan skapa ett nytt utskick för en befintlig undersökning. Gå till distributions-vyn för din undersökning och välj sen önskad distributionsmetod (t.ex. e-post utskick). Alternativt kan du lägga till en ny respondentlista i ett befintligt utskick (även om listan innehåller samma respondenter) och beställa utskicket på nytt.

Relaterat: Distribution

Länken till min undersökning fungerar inte

Har en respondent kontaktat dig och sagt att länken till undersökningen inte fungerar? Vänligen dubbelkolla följande saker:

 • Se till att undersökningen är aktiverad och online.
 • Be dina respondenter att kopiera och klistra in länken i en ny webbläsare eller i en ny flik. I vissa fall kan respondentens e-postklient inställningar blockera länkar.
 • Kontrollera så att respondenten inte har tagits bort från respondentlistan av misstag.

Vänligen kontakta oss om problemet kvarstår så hjälper vi dig!

Varför är kalendern i mitt utskick gråmarkerad?

Undersökningens slutdatum har passerat. Gå till undersökningsinställningarna och förläng slutdatumet.

Relaterat: SMS-utskick, Skicka ut via e-post

Kan man tilldela ett alias för undersökningslänkarna?

Vi erbjuder ”Branded URLs” Med hjälp av dessa kan du ge dina länkar egna namn. Vänligen kontakta din CR Manager för ytterligare information. Du kan även söka efter termen ”URL shortener” eller ”förkorta länk” på nätet. Här kan du hitta många sidor, som erbjuder en sådan tjänst. Om du skulle vilja använda länken i tryckpressen (t ex flygblad, tidningar) rekommenderar vi att du använder QR-koden. Deltagaren kan då lätt skanna den. Vi rekommenderar att du använder en mobilvänlig design för undersökningen när du använder QR-koder.

Kan jag använda bakgrundsdata rubriken för e-postutskick?

Nej, det är tyvärr inte möjligt. Du kan använda bakgrundsdata i löptext, e-posttexten och i undersökningen.

Relaterat: Anpassa undersökningen med bakgrundsdata 

Vad är det för skillnad på e-postundersökning och länkundersökning?

Vid val av E-postundersökning distribueras din undersökning via e-post. Systemet använder respondentens e-postadress för att känna igen den som besvarar undersökningen, på så viss kan respondenten återuppta enkäten även om webbläsarfönstret stängts.

Vid val av Länkundersökning är undersökningen alltid anonym, eftersom alla svarar på samma länk, och länken kan exempelvis publiceras på din hemsida. Det går också bra att via e-post skicka ut länken.

Kan jag skicka ut en påminnelse för min undersökning?

Javisst, det är enkelt att göraoavsett om en undersökning är aktiv eller inaktiv. Logga in på ditt konto som vanligt och klicka sedan på Se resultat eller redigera undersökningar. Här klickar du på Redigera-symbolen. Under Distribution-fliken kommer du till E-mail-fliken, längst ned på denna sida finner du inställningar för påminnelsedatum. Välj det datum som du vill att påminnelsen skickas ut. Väljer du t.ex. den 4:e augusti skickas påminnelsen ut 00:01 den 4:e augusti. Klicka på den gröna pilen för att spara dina inställningar.

Kan jag spara två påminnelsedatum?

Absolut! Klicka bara på lägg till påminnelse igen efter det att du lagt till din första påminnelse, du kan även nu addera ytterligare påminnelser om du så önskar.

Hur lägger jag till flera respondenter till mitt redan befintliga utskick?

För att lägga till nya personer till ett utskick som redan skickats så behöver du först och främst klicka på Redigera för ditt befintliga mail utskick genom att antingen klicka på namnet för utskicket, på pennan ute till höger eller direkt på antalet tillagda respondenter. Gå in på fliken Respondenter och lägg till de nya adresserna i rutan och klicka på Lägg till. Då läggs dessa till på Tillagda och du kan klicka på Fortsätt för att komma vidare till fliken Beställ. Klicka på knappen Beställ längst ned på sidan så kommer mailet skickas ut till de nya adresserna.

Kan jag ändra ett redan sparat påminnelsedatum?

Du kan ändra påminnelsedatum både före och efter det att du skickat ut din undersökning. Logga in som vanligt och klicka sedan på Se resultat eller redigera undersökningar. Här klickar du på Redigera-symbolen. Under Distribution-fliken kommer du till Brev-fliken, längst ned på denna sida finner du inställningar för påminnelsedatum. Klicka på knappen Återställ påminnelse, välj därefter nytt datum du önskar att skicka ut din påminnelse. Klicka på den gröna pilen för att spara inställningen.

Varför kan jag inte välja ett specifikt datum som utskicksdatum?

Utskicksdatumet måste vara någonstans mellan undersökningens startdatum och som senast en dag innan undersökningens sludatum. Om du inte kan välja ditt önskade utskicksdatum behöver du gå in på Övriga inställningar för att ändra start- och/eller slutdatumet för undersökningen.

Vad händer om min respondentlista innehåller dubletter?

Netigate känner automatiskt av om din respondentlista innehåller dubbletter. Du kommer då få välja om du vill använda dubbletter eller ej. Väljer du att tillåta dubbletter så kommer dessa adresser få 2 eller fler utskick (beroende på hur många gånger en adress är med i din lista). Väljer du att inte använda dubbletter så kommer de automatiskt sorteras bort.

Hur ser jag om undersökningen har skickats?

Genom att klicka in dig på Distribution så ser du dina sparade utskick i en lista och kan på höger sida se Respondenter samt Skickat. Under Skickat ser du, efter det att mailen har skickats, hur många som mailet har skickats till. Dessutom kommer statusen ute till vänster ändras från en grön prick till att istället visa utskicket som avbokat.

Kan jag lägga till ytterliggare respondenter i en redan aktiv undersökning?

Ja, det går alldeles utmärkt. Du loggar in som vanligt, klicka sedan på Se resultat eller redigera undersökningar. Där klickar du på Respondenter-symbolen. Skriv eller kopiera in e-postadresserna du vill lägga till, klicka sedan på Lägg till respondenter. Gå sedan vidare till Beställ-fliken och klicka där på Aktivera undersökningen.

Hur skickar jag min undersökning till en respondent som har raderat e-postmeddelandet?

För att skicka undersökningen till en respondent som redan finns i distributionslistan måste du ta bort dem och sedan lägga till dem igen. Gå till distributions-vyn för din undersökning och välj det utskick som du vill redigera. Klicka sedan på redigera (pennikonen) under fliken ”respondenter”. När respondenten har tagits bort kan du lägga till dem igen. Gå till fliken ”beställ” för att aktivera utskicket igen.

Datalagring

Vad kommer att raderas när jag använder delradering?

Öppna fritextsvar, bakgrundsdata och respondenters kontaktuppgifter kommer att raderas. Detta påverkar även alla sparade och delade rapporter.

Relaterat: Delradering

Kan jag välja exakt vilken data som ska raderas vid en delradering?

Du kan inte välja vad som ska raderas vid en delradering. För tillfället raderas både kontaktuppgifter och öppna fritextsvar. Vi arbetar med att lägga till en funktionalitet som gör det enkelt för dig att bara ta bort antingen bakgrundsdata eller fritextsvar eller båda.

Relaterat: Delradering

Vad kommer att raderas när jag använder fullständig radering?

Alla svar, rapporter, respondenter, frågeställningar, översättningar och utskick som är kopplade till undersökningen kommer att tas bort.

Relaterat: Fullständig radering

Kan jag inaktivera alternativet fullständig radering för en specifik undersökning?

Om du inte vill att en eller flera undersökning(ar) ska raderas efter X antal dagar enligt inställningarna för datalagring på kontonivå så kan du ändra detta i undersökningsinställningarna. Här kan du ange ett datum för fullständig radering som infaller senare än det som angivits i kontoinställningarna.

Relaterat: Fullständig radering

Vilka inställningar väger mest? Kontoinställningar eller undersökningsinställningar?

Inställningar för datalagring i undersökningsinställningarna överskrider inställningar för datalagring på kontonivå.

Relaterat: Datalagring

Vad händer med undersökningar som är pågående och har ett slutdatum som är 1 eller flera år bort?

Inställningar för datalagring på kontonivå är kopplade till undersökningens slutdatum och påverkar således inte undersökningen förens slutdatumet har passerat. Du kan istället använda inställningar för datalagring i undersökningsinställningarna för att utföra en delradering vid ett specifikt datum. Till exempel, den första dagen varje kvartal.

Relaterat: Datalagring

Påverkas de historiska resultaten på gruppnivå om jag tar bort svar från mina anställda (respondenter)?

Ja, om du använder funktionen för att ta bort ett eller flera svar som är kopplade till en undersökning så ändras resultaten på gruppnivå. Det kan till exempel betyda att eNPS-värdet blir högre eller lägre.

Relaterat: Exportera personlig data