Netigate Success Center

Support

Tvåvägs-SMS

Innehållsförteckning

  Tvåvägs-SMS kan jämföras med att ha en SMS-konversation med dina respondenter. Du skickar ett SMS med en fråga som de kan svara på via SMS. Du måste ha dina respondents telefonnummer för att kunna nå dem via telefon. Det är enkelt att ställa in och perfekt för att skicka automatiska påminnelser till personer som ännu inte har svarat på undersökningen.

  Obs! Det tillkommer extra kostnader för SMS-utskick.

  Titta på en kort instruktionsfilm:

  Hur skapar jag ett tvåvägs-SMS?

  Vi har beskrivit hur du går till väga när du vill skicka din undersökning. Låt oss nu gå djupare in på hur du distribuerar din undersökning via SMS.

  SMS-panelen liknar panelen du använder för att göra utskick via e-post, förutom att vi här arbetar med nummer istället för e-postadresser.

  Eftersom utskicket är själva enkäten har vi heller inget meddelandefält.

  Redigera namnet på SMS-utskicket

  Genom att klicka på rubriktexten ”Tvåvägs-SMS” kan du redigera namnet på utskicket du arbetar med. Detta kommer att vara användbart om du arbetar med flera utskick från samma undersökning. Vi rekommenderar dig att ändra namnet på dem till något som är lätt att identifiera. Det är inte ett måste, men navigeringen blir mycket enklare om det finns ett datum eller specifikt namn tilldelat varje utskick.

  Respondenter

  Det första delen i panelen för utskick är där du lägger till information om dina respondenter. Genom att klicka på rullgardinsmenyn kan du välja att lägga till från fil, lägga till manuellt eller lägga till från respondentlistan.

  Lägg till från fil: Du kan ladda upp en Excel-fil med e-postadresser som du vill skicka undersökningen till. I den här listan kan du inkludera information om dina respondenter. Denna information kallas också bakgrundsdata. Du kan läsa mer om hur du utformar filen och säkerställer en lyckad uppladdning här.

  Lägg till manuellt: Med det här alternativet kan du enkelt kopiera och klistra in e-postadresser från en annan källa, till exempel Excel. E-postadresserna måste separeras med endast ett mellanslag.

  Lägg till från respondentlistan: Här kan du välja en redan existerande respondentlista som du har laddat upp och sparat till ditt konto.

  Viktigt: Du måste lägga till alla telefonnummer med landskod och utan specialtecken eller mellanslag. Rätt format på telefonnummer är följande exempel: 46731234567.

  Du kommer att se hur många telefonnummer du har lagt till i fältet som heter ”tillagda respondenter ”. Om du redan har lagt till ett eller flera telefonnummer i din e-postlista kan du hantera dessa genom att klicka på pennikonen. Här kan du till exempel ta bort tillagda telefonnummer från utskicket eller redigera information som är associerad med telefonnummer.

  Lägg till en påminnelse

  Längst ned på sidan anger du datum för ditt utskick. Alltså det datum och den tidpunkt på dagen utskicket ska göras. Du kan även skapa eventuella påminnelser (du kan lägga till flera påminnelser i förväg om du vill).