Netigate Success Center

Support

Tröskelvärde

Innehållsförteckning

  Tröskelvärden för intervaller är ett sätt vi på Netigate erbjuder för att sätta upp KPI:er för dina undersökningsresultat. Denna funktion kan tillämpas på alla typer av viktade frågor. Det låter dig kategorisera olika delar av frågeskalan och möjlighet att se hur dina resultat fördelas inom de angivna kategorierna.

  Denna funktion ingår i våra utökade licenser. För användare med mindre licenser finns det möjlighet att lägga till denna funktion som ett tillägg.

  Tillämpa tröskelvärde på en fråga

  1. Klicka på i det högra hörnet av din frågeöversikt
  2. Välj Ange tröskelvärden för intervaller
  3. En modal kommer då att öppnas. Som standard har den tre färger motsvarande ett trafikljus. Du kan använda dessa tre kategorier eller reducera dom till två genom att sätta samma värde som högsta för RÖTT och lägsta för GRÖN intervall.
  4. Namnge dina intervaller genom att lägga till text i boxen Statusnamn. 
  5. Ställ in värden i värdefältet genom att skriva värdet eller använd knapparna Ù och Ú. 
  6. Markera kryssrutan längst ner i modalen om du vill att ditt tröskelvärde ska visas i diagrammet också.
  7. Ändra färgerna på intervallerna genom att klicka på färgrutan.

   

  Diagrammet med tröskelvärdet visualiseras i form av en stapel som sträcker sig parallelt med frågeskalans axel.

  I tabellen återspeglas tröskelvärdet genom att färga värdena med färgen som intervallen de tillhör.

  Tröskelintervaller kan kombineras med målvärden i samma fråga.

  Export

  Tröskelvärden kan exporteras till PDF, PowerPoint och Excel.

  Redigera och ta bort tröskelvärden

  När ett tröskelvärde har tillämpats på frågan kan de redigeras när som helst.

  1. Klicka på i det högra hörnet av din frågeöversikt
  2. Välj  Redigera tröskelvärde
  3. En modal kommer då att öppnas. Redigera intervallen eller ta bort dem genom att klicka på knappen RADERA TRÖSKELVÄRDEN