Netigate Success Center

Support

Terskelintervaller

Innholdsfortegnelse

  Terskelintervaller er en av måtene du kan angi satte KPIer på din undersøkelses resultater i Netigate. Denne funksjonen kan brukes på alle typer vektede spørsmål, og den lar deg kategorisere ulike deler av spørsmålsskalaen samt se hvordan resultatene fordeles på de angitte kategoriene.

  Merk: Denne funksjonen er kun inkludert i enkelte lisenser, men tilgjengelig som et tillegg for brukere med mindre pakker. Ta kontakt med din Netigate Account Manager for å legge til denne funksjonaliteten.

  Se en demonstrasjon av hvordan du kan bruke terskelintervaller i din rapport:

  Anvend terskelintervaller på et spørsmål

  1. Klikk på ⋮ øverst til høyre i spørsmålsoversikten.
  2. Velg Legg til terskelintervaller.
  3. En modal vil åpnes. Som standard vil den ha 3 farger som tilsvarer et trafikklys. Du kan holde deg til tre kategorier eller redusere dem til to, ved å angi samme verdi som høyeste på den RØD og laveste på den GRØNNE intervallen.
  4. Gi intervallene et navn ved å legge til tekst i Statusetikett-boksen.
  5. Angi verdiene i verdibokser ved å skrive inn verdien eller bruke Ù- og Ú-knappene.
  6. Merk av i kryssrutene nederst i modalen hvis du vil at terskelen skal vises i diagrammet også, i motsetning til kun i tabellen.
  7. Endre intervallfargen ved å klikke på fargetorget og velge fargen fra fargevelgeren.

  Diagramets intervaller visualiseres i en form for stolpe som strekker seg parallelt med spørsmålsskalaaksen.

  I tabellen gjenspeiles terskelintervallene ved å fargelegge verdiene med fargen på intervallet den tilhører.

  Terskelintervaller kan kombineres med målverdier i samme spørsmål.

  Eksporter

  Terskelintervaller kan eksporteres til PDF, Power Point og Excel.

  Rediger og slett terskelintervaller

  Terskelintervaller brukt på spørsmål kan når som helst redigeres hvis ønskelig.

  1. Klikk på ⋮ øverst til høyre i spørsmålsoversikten.
  2. Velg Rediger terskelintervall.
  3. En modal vil åpne. Rediger intervallene eller slett dem ved å klikke på Slett-knappen.