Netigate Success Center

Support

Eksporter til PDF

Funksjonen Eksporter til PDF er tilgjengelig for alle Netigate-brukere, og har følgende innstillinger:

Eksportere til PDF-innstillinger

Skjul undersøkelsesinformasjon.

Fjerner undersøkelsesinformasjon som inneholder metadata for spørreundersøkelser (responsrate, svar, utsendelser osv.) fra eksporten.

Sideskift etter spørsmål (i PDF).

Presenterer hvert spørsmål på en egen side i PDF-filen.

Inkluder firmalogo i eksport.

Lar deg inkludere eller fjerne firmalogoen fra eksporten. Hvis firmalogoen er lastet opp til kontoen din, er denne veksleknappen PÅ som standard.

Merk: Fritekstsvar kan ikke eksporteres til PDF for øyeblikket.