Netigate Success Center

Support

Teste undersøkelsen

Innholdsfortegnelse

  Før du faktisk distribuerer undersøkelsen, anbefaler vi deg å teste undersøkelsen. Etter å ha lagt inn tid og krefter på å opprette en undersøkelse, vil du sørge for at alt fungerer og ser ut slik du hadde tenkt – både for din skyld og for respondentenes.

  Med testing kan du finne problemer som ødelagt logikk, formateringsfeil eller navigasjonsproblemer. Når du tester, er det verste scenariet en feilmelding, men implikasjonene kan være mye verre hvis problemene ikke blir oppdaget opp før undersøkelsen gjøres akrtiv.

  Med dette i tankene bør du teste hver undersøkelse fra start til slutt før endelig utgivelse. Skulle det være en feil eller et annet problem i undersøkelsen som påvirker resultatene dine, vil den eneste løsningen være å distribuere undersøkelsen på nytt eller godta de ikke-ideelle resultatene.

  Som en del av testprosessen anbefaler vi at du sender en testlink til noen få kolleger, slik at de kan teste undersøkelsen og gi godkjenning før publisering.

  Hvordan tester jeg undersøkelsen min?

  For å teste undersøkelsen din er det et par muligheter avhengig av hvor du er i opprettelsesprosessen og hva du er interessert i å forhåndsvise.

  Du kan:

  1. Forhåndsvise en side
  2. Forhåndsvise hele undersøkelsen
  3. Send testlink
  4. Sende en testutsendelse (e-post eller SMS)

  Hvis du vil lese mer om å forhåndsvise siden eller undersøkelsen, kan du gå til Redigeringsmodus.

  Testlink

  Dette alternativet er tilgjengelig på Distribusjons-siden i opprettingsprosessen. Hvis du skroller nedover, forbi de forskjellige distribusjonsalternativene, vil du se en boks kalt «Distribusjoner». I tillegg til å se de valgte distribusjonsmetodene vil du se en knapp kalt Testlink på høyre side.

  Ved å klikke på denne knappen oppretter du en URL-adresse og en QR-kode som kan brukes til å teste undersøkelsen.

  Ved hjelp av en testlink vil du bli presentert med en autentisk testversjon av undersøkelsen med mulighet for å teste logikk og hopp, samt oversettelser (hvis du har noen). Testlinken registrerer ikke svarene du gir – den er ganske enkelt et middel til å teste funksjonaliteten og utseendet til undersøkelsen. Av denne grunn bør du aldri distribuere en testlink til ekte respondenter, da svarene deres ikke blir lagret eller tilgjengelige.

  Testutsendelse (e-post og SMS)

  Når du arbeider med en e-post eller SMS-utsendelse, kan du teste hele respondentopplevelsen ved å sende deg selv eller andre en testutsendelse. Dette kan være nyttig for å sikre at du er fornøyd med formatet på e-posten eller SMS-en som sendes, og at det er en fungerende kobling som er inkludert i meldingen.

  Når du er inne i en e-post eller SMS-utsendelse, klikker du på knappen med papirflyet på høyre side (e-post) eller nederst (SMS) i skjemaet.

  Hva skal du ta med i utsendelsesteksten?

  1. Hva handler undersøkelsen om?
   Vær tydelig når du skisserer innholdet og formålet med undersøkelsen. Prøv å holde dette så konsis som mulig.
  2. Hvorfor skal mottakerne svare på undersøkelsen?
   Svarprosenten din kan øke hvis du oppfordrer respondentene til å fullføre undersøkelsen. Du kan gjøre dette ved å definere et klart formål for deltakerne, og/eller forklare hvor viktige deres svar er for å forbedre tilbudet ditt.
  3. Hvor lang tid tar det å svare?
   Vær ærlig! Hvis du er usikker, kan du be noen kolleger om å svare på undersøkelsen og se hvor lang tid det tar. Hvis det er en kort undersøkelse, kan du bruke det som en motivasjon til å svare, og hvis det er en lengre, er det viktig å gi mottakerne god motivasjon til å svare på hele undersøkelsen.
  4. Hvordan vil resultatene av undersøkelsen hjelpe deg?
   Ikke glem å la respondentene få vite hvor viktig tilbakemeldingen deres er, og hvordan den vil hjelpe deg med å forbedre produktet/kundestøtte/tjenesten.
  5. Er undersøkelsen anonym?
   Hvis undersøkelsen er anonyme, sørg for å fortelle respondentene om dette da det kan oppmuntre til mer ærlige svar.
  6. Hvordan bør emnefeltet ordlegges?
   Emnefeltet er det første en respondent leser. Hold det kort, lett å forstå, og med et klart formål. Du kan også gjøre en test ved å sende to e-post utsendelser med ulike emnefelt til en liten gruppe respondenter for å se om en av e-postene mottar en større svarprosent enn den andre.
  7. Hvilken e-postadresse sendes undersøkelsen fra?
   Bruk en e-postadresse som respondenten umiddelbart vil gjenkjenne, ellers risikerer du at e-posten blir avvist og havner i spam.
  8. Hvem er avsenderen av undersøkelsen?
   De fleste selskaper bruker firmanavnet som avsender, men det kan også være effektivt å bruke en bestemt person som avsender. Du kan for eksempel sende undersøkelsen fra produktansvarlig hvis undersøkelsen handler om produktutvikling, eller fra en selger som har hatt direkte kontakt med kunden.

  Når er det god tid å sende en undersøkelse?

  Svaret på dette spørsmålet er ikke hugget i stein. Det avhenger av målgruppen og eventuelle omstendigheter som kan påvirke deres evne eller ønske til å svare, for eksempel helligdager eller tidspunkt på dagen. Generelt sett, ser det ut som at man får den beste svarprosenten når man sender ut undersøkelsen tidlig i uken.

  Denne grafen er basert på Netigate-data om antall svar mottatt på ulike ukedager: