Netigate Success Center

Support

Lag en Power Point mal

Når du eksporterer dataene fra Netigate, kan du enten bruke en eksisterende Power Point-mal, eller du kan opprette din egen tilpassede Power Point-mal slik at den passer til din bedrifts grafiske retningslinjer.

Hvis du ikke allerede har en firmamal, kan den legges til i kontoen din. For å sikre at dataene eksporteres på riktig måte, er det et par standardkrav som den tilpassede Power Point-malen må oppfylle.

To eksempelmaler som du kan bruke som retningslinjer for din egen mal:

  1. Netigate Widescreen 16:9 – Mal
  2. Netigate Standard 4:3 – Mal

Slik oppretter du en Power Point-mal

Du kan utforme malen ved å legge til logoer, grafikk, skrifter og farger. Du kan også legge til en bunntekst og bilder.

Merk: Malen kan kun inneholde to sider.

Første side:

  • Hvis du vil legge til en automatisk presentasjon av det eksporterte undersøkelsesnavnet på siden, bruker du «@surveyname»
  • Hvis du vil legge til undersøkelsens varighet (start- og sluttdatoer), bruker du «@period»
  • Hvis du vil legge til totalt antall svar i undersøkelsen, bruker du «@answers»
  • Hvis du vil legge til svarfrekvensen for undersøkelsen, bruker du «@frequency»

Andre side (grafside):

  • Du kan velge hvor du vil at overskriften skal vises, ved å sette inn en tekstboks der du skriver inn Tittel. Du kan velge størrelsen på teksten og endre farge og skrift. Tips: Vi anbefaler at du plasserer den øverst på siden.
  • Velg hvor du vil legge til en valgfri beskrivelse av spørsmålet ved hjelp av Beskrivelse-tekstboksen. Vi anbefaler at du setter inn dette rett under tittelen.
  • Du kan også administrere hvor diagrammene skal vises senere. Dette gjør du ved å justere størrelsen på diagrammet i malen. Systemet refererer til de ytre margene i det omplasserte diagrammet som den endelige størrelsen for grafene dine.

Vi anbefaler at du tillater at nok margplass for diagrammene og overskriftene vises riktig.

Merk: Noen aspekter ved Power Point-eksporten kan ikke tilpasses, for eksempel antall sifre bak komma. Hvis du trenger en annen form for presentasjon, kan du gjøre justeringene direkte i den eksporterte Power Point-filen.

Hvis du har fullført malen og vil ha den koblet til kontoen din, kan du sende malen til din Account Manager eller TPM hos Netigate, som vil hjelpe deg med opplastingen.