Netigate Success Center

Support

Varslingslogikk

Innholdsfortegnelse

  Hva er varslingslogikk og hva brukes den til?

  Varslingslogikk er en metode du kan bruke til å sende automatiske varsler fra din Netigate-undersøkelsen. Disse varslene kan sendes til en forhåndsdefinert e-postadresse, for eksempel kontoansvarlig for en kunde i en kundeundersøkelse. Eller du kan samle inn en e-postadresse som er oppgitt i undersøkelsessvaret for å sende en automatisk melding eller bekreftelse til respondenten.

  Et eksempel på slike regler kan være hvis respondenten svarer «Ja» på spørsmål 1, da vil et varsel bli sendt til kontoadministratoren. Du kan bruke logikkfunksjonen til å varsle en e-postadresse med undersøkelsessvar. Denne varslingslogikken kan være basert på svar på spørsmål som har blitt besvart tidligere i undersøkelsen, eller om det alltid skal sendes et varsel.

  Slik legger du til Logikk

  Gå til Redigeringsmodus for undersøkelsen. For denne funksjonaliteten ønsker vi å bruke logikk på sidenivå, ikke spørsmålsnivå. Velg Logikk-symbolet øverst på siden.

  Merk: varslingslogikk fungerer ikke på testlenker til undersøkelsen. Den må aktiveres for å kunne sende eventuelle e-postmeldinger.

  Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du bygger hele undersøkelsen før du legger til varslingslogikk i den.

  Når du har lagt til Logikk på spørsmålene eller siden, vises logikksymbolet grønt, og den eksisterende logikken vises i logikkskjermbildet.

  Rett under den eksisterende logikken kan du legge til ny logikk ved å klikke Legg til logikk. Du kan redigere eksisterende logikk ved å klikke den eksisterende regelen for å utvide den, eller du kan slette den ved å klikke søppelbøtten.

  Hvis du ikke har logikk på dette spørsmålet, klikker du Legg til logikk, og vinduet endres til en meny der du kan legge til logikken. Hvis du vil legge til flere regler, klikker du + for å legge til flere betingelser. Du kan også legge til en ny gruppe betingelser. Hvis du vil gjøre det, klikker du Legg til gruppe. Når du har lagt til reglene for logikken, klikker du på «Lagre endringer», og du vil ha en logikkregel lagret på siden.

  Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke endrer rekkefølgen på spørsmålene dine etter at du har lagt til logikk. Hvis du gjør det, må du kontrollere at logikken fortsatt fungerer ved å teste undersøkelsen.

  Hvordan legger jeg til Varslingslogikk?

  Varslingslogikk skal legges til på sidenivå i undersøkelsen der du vil sende varselet. Hvis du for eksempel vil at varslings-e-posten skal sendes når svaret er fullført, bør du legge til varslingslogikken på den siste siden i undersøkelsen. Du kan selvfølgelig legge til varsel tidligere i undersøkelsen også, men e-posten som sendes, inneholder bare svarene i undersøkelsen som er oppgitt frem til det punktet.

  Når du er inne i logikkmenyen, gjør du følgende:

  1. Velg Varsle i netrekksmenyen.
  2. Velg «annet…» Skriv inn e-postadressen varselet skal sendes til.
  3. Velg reglene du vil bruke. Følg trinnene nedenfor, avhengig av hvilke regler du vil bruke:

  Varsle en kontoadministrator eller definert e-postadresse

  En god måte å bruke varsler på er å få umiddelbar tilbakemelding til relevante personer for å utføre raske handlinger. I en kundeundersøkelse kan du for eksempel konfigurere varsler til å sende en direktemelding om lave poengsummer og kontaktforespørsler for å kunne handle raskt når situasjonen krever det.

  Hvis du vil bruke denne typen varsler, følger du trinn 1-3 ovenfor og deretter:

  1. Velg betingelsene du vil sende varsler basert på. I dette eksemplet bruker vi NPS-spørsmålet til å sette opp betingelsene: «Jeg vil: Varsle -> john@netigate.net -> Når -> Svar på -> NPS-spørsmål -> er mindre enn 7». Det betyr at når en avskrekkende fullfører et svar, john@netigate.net motta et varsel.

  Sende et varsel til en respondent

  En annen måte å bruke varsler på er for registreringsskjemaer eller andre lett tilgjengelige undersøkelser som er koblet på for eksempel et nettsted eller en blogg. I slike skjemaer kan du be om personens e-postadresse og bruke den til å sende varsling og bekreftelser.

  Hvis du vil bruke denne typen varsling, følger du trinn 1-3 ovenfor og deretter:

  1. Du må legge til en Tekstboks på en hvilken som helst side i undersøkelsen og angi den som «E-postadresse» for å samle inn e-postadressene til personene som svarer på undersøkelsen.
  2. Gå til siden i undersøkelsen der du vil sende varselet. Vi anbefaler at du legger den til på den siste siden for å inkludere så mye informasjon som mulig i e-posten for varselet..
  3. Velg betingelsene du vil sende varsler basert på. For eksempel: «Jeg vil: Varsle -> E-post adressen i spørsmål 4 -> Når: Alltid «. Dette vil sende et varsel til alle som gir sin e-postadresse i tekstboksspørsmålet.