Netigate Success Center

Support

Varslingsinnstillinger

Når du er inne i undersøkelsen, vil du alltid ha tilgang til varslingsinnstillinger fra menylinjen under toppmenyen. Design maler og Språkinnstillinger er også tilgjengelig der.

I Innstillinger vil du ha tilgang til mye nyttig informasjon om undersøkelsen din. Denne informasjonen er delt inn i seks deler: Innstillinger for undersøkelsen, Distribusjons,  Varslingsinnstillinger,  Insentiver, Oppbevaring av undersøkelsen og Quiz-innstillinger.

I varslingsinnstillingene har du følgende alternativer:

E-postrapport: Muliggjør kontinuerlig rapportering av mottatte svar til enten individuelle respondenter eller kontaktpersonen i undersøkelsen.

Vis bakgrunnsdata i e-post til kontaktperson: Brukes bare sammen med e-postrapport sendt til kontaktperson. Vil inkludere bakgrunnsdata (hvis du har noen) i e-postrapporten som sendes til kontaktpersonen for undersøkelsen.

Vis bakgrunnsdata i e-post til respondenten: Brukes bare sammen med e-postrapport sendt til respondenter og på undersøkelser sendt via en e-post utsendelse. Vil inkludere bakgrunnsdata (hvis du har noen) i e-postrapporten som sendes til respondenten som har besvart undersøkelsen.

Vis bakgrunnsdata i e-post (avansert logikk): Brukes bare når du varsler e-postadresser via logikkvarslingssystemet. Vil inkludere bakgrunnsdata (hvis du har noen) i e-postrapporten som sendes fra logikkvarslingssystemet.

Alternativ tekst for å varsle: Du kan skrive en egendefinerte melding som skal inkluderes i e-postmeldingen som sendes fra systemet. Påvirker både e-postrapporter og e-post sendt via logikkvarslingssystemet.

Merk: Hvis du konfigurerer et varsel gjennom innstillingene for undersøkelsen, trenger du en slutttekst i undersøkelsen for at varslene skal fungere.

Merk: Innstillingene fungerer ikke for distribusjonskanalen Generell Lenke. Vennligst bruk varslelogikken i så fall.