Netigate Success Center

Support

Datalagring

Innholdsfortegnelse

  Datalagring er en administratorfunksjon i Netigate der du kan regulere lagringen av undersøkelsesdata i kontoen din. Det er en måte for deg å automatisk planlegge handlinger som skal utføres etter en bestemt tidsperiode. Disse handlingene er handler om databeskyttelse og sikkerheten til personopplysninger.

  Merk: Innstillinger for dataoppbevaring er bare tilgjengelige for administratorer i Kontoinnstillinger.

  Funksjonaliteten i seg selv er ikke veldig komplisert, men det er viktig å være oppmerksom på hva de ulike alternativene er, og hva effekten vil være på bedriftsdataene dine; data som du kan ha samlet inn i flere år.

  Innstillinger for datalagring kan tilordnes til hele Netigate-kontoen eller til en individuell undersøkelse (se Hvor finner jeg datalagring?). Hvis du bruker funksjonaliteten for en individuell undersøkelse, overstyrer disse de innstillingene som er angitt på et kontonivå.

  Hva kan jeg gjøre i datalagring?

  1. Fullstendig sletting

  Hvis du aktiverer alternativet Fullstendig sletting i din Netigate-konto eller undersøkelse, vil det foreligge en planlagt sletting av alle undersøkelsesdata basert på innstillingene for datalagring.

  Fullstendig sletting av undersøkelser vil fjerne alle data som er koblet til undersøkelsen permanent.

  • Alle svar knyttet til undersøkelsen(e) vil bli permanent slettet
  • Alle undersøkelsesrapporter knyttet til undersøkelsen(e) vil bli permanent slettet
  • Alle respondenter som er knyttet til undersøkelsen(e) vil bli permanent slettet
  • Alle spørsmål og utsendelser knyttet til undersøkelsen(e) vil bli permanent slettet
  • Alle oversettelser knyttet til undersøkelsen(e) vil bli permanent slettet

  Les mer om Fullstendig sletting.

  2. Delvis sletting

  Hvis du aktiverer alternativet kalt Delvis sletting i din Netigate-konto eller undersøkelse, vil det foreligge en planlagt sletting av undersøkelsesdata med det formål å fjerne personopplysninger eller personlig informasjon om respondentene dine.

  Delvis sletting av en undersøkelse betyr at bare bestemte datapunkter slettes fra undersøkelsen. Alle svar, i tillegg til fritekstsvar og bakgrunnsdata, vil beholdes. En delvis slettet undersøkelse kan fortsatt kopieres og slås sammen.

  1. Alle respondentkontaktdetaljer vil bli permanent slettet fra undersøkelsen
  2. Alle fritekstsvar slettes permanent fra undersøkelsen
  3. Alle bakgrunnsdata som er koblet til undersøkelsen slettes permanent
  4. Alle undersøkelsesrapporter vil bli påvirket

  Les mer om Delvis sletting.

  Sammenligning

  Tabellen viser hvilke data som skal slettes med de respektive funksjonene:

  Delvis sletting Fullstendig sletting
  All bakgrunnsdata JA JA
  Respondentlister (undersøkelses nivå) JA JA
  Fritekstsvar JA JA
  Undersøkelsesrapporter / Delte rapporter NEI (men blir påvirket) JA
  Undersøkelsesvar / resultater NEI (unntatt fritekstsvar) JA
  Undersøkelser uten respondenter (f.eks brukt som mal eller test) NEI JA
  Utsendelser NEI JA
  Oversettelser NEI JA
  Designmaler NEI NEI
  E-post maler (kontonivå)* NEI NEI
  Respondentlister (kontonivå) NEI NEI

  * Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av lisensen din

  Hvor finner jeg datalagring?

  Det finnes to forskjellige steder for å fastslå slettingsdatoen for undersøkelsen:

  1. Innstillinger for undersøkelsen
  2. Kontoinnstillinger

  Merk: disse innstillingene er bare tilgjengelig for administratorer. Hvis du føler at du må gjøre justeringer, men ikke har funksjonene som er beskrevet nedenfor i kontoen din, har du sannsynligvis ikke administratorrettigheter. I så fall kan du kontakte kontoansvarlig for å diskutere hvordan du gjør endringene for deg.

  Innstillinger for sletting av undersøkelse overstyrer innstillingene for sletting av konto

  Innstillinger for sletting av undersøkelsen overstyrer alltid innstillingene for sletting av kontoen, så husk dette når du velger innstillingene dine.

  Hva vil det si å «overstyrer»?  Dette betyr at hvis du angir en slettingsdato i innstillingene for undersøkelsen og har en annen slettingsdato i kontoinnstillingene dine, slettes undersøkelsen i henhold til innstillingene for undersøkelsen.

  Eksempel: Sluttdato for undersøkelsen er 31.mai 2018

  1. I innstillingene for undersøkelsen velger du slettingsdato 31.mai 2020
  2. I kontoinnstillingene velger du sletting 365 dager etter sluttdato – dette blir den 31.mai 2019
  3. Undersøkelsesinnstillinger overstyrer kontoinnstillingene = undersøkelsen vil bli slettet 31.mai 2020, ikke 31.mai 2019.

  Merk: Hvis du ikke angir noen slettingsdato i innstillingene for undersøkelsen, gjelder kontoinnstillingene.

  Innstillinger for undersøkelsen

  Hvis du vil ha tilgang til innstillingene for undersøkelsesdata, kan du gå til innstillingene for undersøkelsen i undersøkelsen du vil bruke dem på. Les mer om lagring av undersøkelsesdata her.

  Kontoinnstillinger

  Gå til Kontoinnstillinger på startsiden. I innstillingene finner du fanen Datalagring.

  I innstillingene for datalagring ser du to alternativer:

  1. Delvis sletting
  2. Fullstendig sletting

  Velg hvilken av de to du vil benytte. Du vil se en tom boks under alternativet. Klikk på den, og skrive enten inn antall dager etter at en undersøkelse er avsluttet du ønsker at den skal slettes automatisk (delvis), eller du kan bruke pilene som vises når du klikker i boksen, for å øke og redusere dagene. Klikk på Lagre kontoinnstillinger. Datoen for (delvis)sletting er nå angitt for hele kontoen, dette betyr at alle undersøkelser i kontoen påvirkes. Det eneste unntaket er hvis du har angitt en varierende dato i innstillingene for undersøkelsen (se ovenfor: Innstillinger for sletting av undersøkelsen overstyrer innstillingene for sletting av konto). Du kan se de unntatte undersøkelsene i listen nederst på siden.

  Du har to overskrifter:

  Kommende anonymisering/sletting av undersøkelser: Viser alle undersøkelser som påvirkes av endringen din.
  Merk: Sletting er alltid klokken 23:59 CEST, så ikke bli overrasket når du ser undersøkelsene der resten av dagen.

  Undersøkelser med spesifikke oppbevaringsinnstillinger: Viser alle undersøkelser som har oppbevaringsinnstillinger i de respektive undersøkelsesinnstillingene, og som derfor er unntatt fra denne lagringen i kontoinnstillinger.

  Hvis du innser at du har gjort en feil med valget ditt, kan du bruke Tilbakestill knappen. Dette vil tilbakestille innstillingene. Vær oppmerksom på at dette bare er mulig før undersøkelsene er slettet. Det kan ikke reversere sletting.

  Når slettes det?

  Data slettes i løpet av kvelden på den planlagte dagen. Dette betyr at hvis du setter en sletting til 4 år etter sluttdatoen, og sluttdatoen er den 31 mai 2018, vil undersøkelsen din bli planlagt for sletting den 31.mai 2022 klokken 20:00 CEST. Slettingsjobber utføres i løpet av natten, bestemt tid avhenger av den respektive lengden på slettingskøen den dagen.