Netigate Success Center

Support

Legg til tidslinje for svar

Legg til en tidslinje for svar på rapportversjonen slik at du kan illustrere fordelingen av svarene over tid.

Dersom du har en pågående eller langsiktig undersøkelse, kan det være lurt å spore hvordan svarene fordeles over en periode. Du kan for eksempel ønske å sjekke om det er klare topper i svarene forårsaket av en bestemt utsendelse eller påminnelse.

Legg til tidslinje i et panel 

  1. Klikk på Menyen til venstre Administrere oppsett Legg til for å kunne legge til en tidslinje i din rapport.
    Du kan dra og flytte panelet når den er lagt til. Du kan også klikke på et + symbol mellom de panelene der du ønsker å plassere din tidslinje.
  2. Vinduet Legg til panel åpnes
  3. Velg fanen Beregninger
  4. Velg boksen Tidslinje for svar og klikk Legg til

Redigere tidslinje

Tidslinjen for svar viser, som standard, svarfordelingen for undersøkelsesperioden valgt i tidsfiltermenyen.

Legg til tidslinje Du kan zoome for å se en kortere tidsperiode ved å klikke på de forhåndsinnstilte tidsrammene over diagrammet: Zoom> Uke> Måned> Kvartal> År eller ved å dra og justere den blå tidslinjen i diagrammet.