Netigate Success Center

Support

Skjul spørsmål eller side

Innholdsfortegnelse

  Ved å benytte Skjul spørsmål eller side er det mulig å kontrollere flyten av spørsmålene dine, og hvordan de vises til respondentene dine ved hjelp av logikk. Hvis du vil bruke denne funksjonaliteten, har du to alternativer avhengig av om du vil bruke den på sidenivå eller på spørsmålsnivå.

  Hva er Skjul spørsmål eller side, og hva brukes det til?

  Skjul spørsmål eller side lar deg skjule hele sider, fullstendige spørsmål eller bestemte svaralternativer der en respondent eller svarene deres ikke oppfyller de nødvendige kriteriene du har angitt.

  Viktig: Hvis du vil bruke Skjul logikk-funksjonen, må oppfølgingsspørsmålet stilles på en annen side til det opprinnelige spørsmålet.

  Merk: Vi anbefaler på det sterkeste at du bygger hele undersøkelsen før du legger til logikk i undersøkelsen. Videre bør du unngå å endre rekkefølgen på spørsmålene eller sidene etter at logikk er lagt til.

  Husk å alltid teste undersøkelsen underveis for å sikre at logikken du har lagt til fungerer slik du ønsker og har planlagt.

  Slik legger du til logikk

  Gå til Redigeringsmodus for undersøkelsen. Avhengig av om du vil legge til logikk på sidenivå eller spørsmålsnivå, velger du Logikk-symbolet øverst på siden eller spørsmålet.

  Når du har lagt til Logikk på spørsmålene eller siden, vises logikksymbolet grønt, og den eksisterende logikken vises i logikkskjermbildet.

  Rett under den eksisterende logikken kan du legge til ny logikk ved å klikke Legg til logikk. Du kan redigere eksisterende logikk ved å klikke den eksisterende regelen for å utvide den, eller du kan slette den ved å klikke søppelkassen.

  Hvis du ikke har logikk på dette spørsmålet, klikker du Legg til logikk, og vinduet endres til en meny der du kan legge til logikk.

  Skjul en side

  Hvis du vil skjule en hel side (som kan ha mer enn ett spørsmål på den), bruker du logikkknappen på sidenivå.

  Hvis du vil skjule en side, gjør du følgende:

  1. Gå til Sidelogikk
  2. Velg alternativ Skjul fra nedtrekksmenyen
  3. Velg hva du vil skjule. I dette tilfellet «Hele siden».
  4. I Når-delen velger du hvilken omstendighet som må oppstå for at dette skal gjelde. I dette eksemplet ønsker vi å skjule hele siden hvis svaret på spørsmålet «Har du en hund eller flere?» er lik «Nei»
  5. Din ferdige logikk-setning bør lese slik «Jeg ønsker å skjule hele siden når svaret på spørsmålet «Har du en hund eller flere«er «Nei«.

  Tips: Les logikksetningen høyt for å sikre at det høres logisk ut.

  Hvis du vil legge til flere regler/betingelser, klikker du +. Du kan også legge til en ny gruppe betingelser. Hvis du vil gjøre det, klikker du Legg til gruppe. Når du har lagt til reglene for logikken klikker du Lagre endringer, og du vil ha en logikk regel lagret på siden.

  Skjule et spørsmål eller svaralternativ

  Hvis du vil skjule et bestemt spørsmål eller et svaralternativ for et bestemt spørsmål, bruker du logikkknappen på spørsmålsnivå.

  Hvis du vil skjule et spørsmål, gjør du følgende:

  1. Gå til Spørsmålslogikk
  2. Velg alternativ Skjul fra nedtrekksmenyen
  3. Velg hva du vil skjule. I dette tilfellet «Spørsmål».
  4. I Når-delen velger du hvilken omstendighet som må oppstå for at dette skal gjelde. I dette eksemplet ønsker vi å skjule spørsmålet hvis svaret på spørsmålet «Eier du en hund eller flere?» er lik «Nei»
  5. Din ferdige Logic-setning bør lese slik «Jeg ønsker å skjule spørsmålet når svaret på spørsmålet «Har du en hund eller flere?«er «Nei«.

  Tips: Les logikksetningen høyt for å sikre at det høres logisk ut.

  Det er også mulig å skjule visse svaralternativer fra respondentene. Du kan velge å skjule dem eller Deaktivere dem. Deaktivering av dem betyr at de fortsatt er der, men det er ikke mulig å velge dem.

  Et eksempel på et slikt sett med regler kan være hvis respondentene svarer «Ja» på side2:spørsmål 1, svar alternativ 3 av dette spørsmålet (den der du valgte logikk-symbolet) vil bli skjult, derfor vil de se bare svaralternativer 1-2 og 4-5.

  Hvis du vil legge til flere regler, klikker du + for å legge til flere betingelser. Du kan også legge til en ny gruppe betingelser. Hvis du vil gjøre det, klikker du Legg til gruppe. Når du har lagt til reglene for logikken du klikker Lagre endringer, og du vil ha en logikk regel lagret på siden.