Netigate Success Center

Support

Egendefinert indeks

Hva er en egendefinert indeks?

I Netigate kan du for øyeblikket velge mellom Ansatt tilfredshetsindeks (ATI) og Kundetilfredshetsindeks (KTI). Indeksen er et tall mellom 0 og 100 som har en bestemt formel knyttet til den.

Formelen er som følger:

((((a+b+c)/X)-Z)/Y)*100 = ATI/KTI

a+b+c : representerer spørsmålene. Minimum er to, maksimum er ubegrenset
X: antall spørsmål valgt for indeksen
Y: skalaen for svaret – 1 (Eksempel: Hvis svarskalaen er 5 stjerner, Y = 5-1 = 4)
Z: den laveste verdien i spørsmålsskalaen

Hvordan legger jeg til en egendefinert indeks?

Hvis du vil legge til en egendefinert indeks i rapporten, legger du til en ny indeks ved å klikke på det lille plusstegnet mellom rapportens indekser.

Et vindu vises, der du kan velge mellom Beregninger og Spørsmål. Velg fanen Beregninger.

I det følgende vinduet vil du kunne velge mellom forskjellige alternativer. Velg Egendefinert indeks og klikk Legg til for å fortsette.

Du vil nå se Indeksoppsett menyen. Velg indeksen du vil legge til, fra nedtrekksmenyen.

Nå må du velge spørsmålene du vil ta med i beregningen. For det klikker du i boksen Velg spørsmål for indeksen.Velg spørsmålene du vil ta med, fra nedtrekksmenyen.

Merk: du kun kan velge spørsmål som er vektet. Hvis du vil inkludere spørsmål som ennå ikke er vektet, kan du endre innstillingene i ettertid. Du kan også kun inkludere spørsmål som har samme skala. Husk dette når du oppretter indeksen. Når du har valgt det første spørsmålet, vil alle spørsmål med en annen skala bli nedtonet og ikke-klikkbare, og du vil ikke kunne velge dem.

Du kan også endre navnet på indeksen og/eller legge til en beskrivelse hvis du foretrekker å bruke et navn som er mer beskrivende for personene som ser på rapporten. Det kan være spesielt nyttig når du vil dele rapporten med andre. Når du er ferdig med alle innstillingene du vil inkludere, klikker du Lagre.

Indeksen din vil nå være synlig i en ny oversikt i rapporten.