Netigate Success Center

Support

Lag et sammendrag

Innholdsfortegnelse

  Hvis du vil lage et sammendrag fra flere spørsmålssvar, kan du bruke en Tekstboks med noen endringer.

  Når skal du bruke sammendrag?

  Denne funksjonen kan være nyttig i undersøkelser der du arbeider med numeriske verdier. Hvis du vil bruke denne funksjonen, er det viktig at du presenterer din intensjon tydelig for respondentene for å unngå forvirring. Vi anbefaler deg å sette inn enkle instruksjoner om hvilken type informasjon du trenger, og hvordan respondenten skal fylle ut spørsmålene.

  Hvordan lage et sammendrag?

  Start med å sette inn en tekstboks fra menyen tilvenstre. Dersom du klikker på spørsmålstypen vil den automatisk bli lagt til som det siste spørsmålet på den siste siden i undersøkelsen, eller den siden du redigerer på. Hvis ønskelig, legg til en sidetittel med en beskrivelse eller overskrift. Dette feltet kan stå tomt, men vi anbefaler at du har en klar overskrift som forklarer hvilken verdi som skal settes inn i boksen.

  Når du har opprettet en tekstboks, må du justere innstillingene for at SUM-funksjonaliteten skal fungere:

  • Obligatorisk: Alle spørsmål som bør oppsummeres, må angis som obligatorisk. Dette betyr at de ikke kan hoppes over av respondentene.
  • Numerisk: For at beregningen skal fungere, må alle spørsmål som skal oppsummeres, samle inn numeriske svar og merkes som numeriske i tekstboksinnstillingene.

  Viktig! Tekstbokser merket som Obligatorisk kan ikke stå tomme. Hvis et obligatorisk spørsmål ikke er relevant for en respondent, må de sette inn «0» (Null) i svarfeltet.

  Med disse to innstillingene inkluderes alle tekstbokser som vises fortløpende, på samme side, i beregningen.

  I bildet ovenfor har vi brukt spørsmålet «Hvor mye bruker du på følgende per måned? (i kroner)». Vi vil bruke to tekstbokser i dette eksemplet:

  • Mat (kr)
  • Shopping (kr)

  Under disse to alternativene kan du se en ekstra tekstboks, med teksten «[SUM = 0] Totalt (kr):». Det er her beregningen utføres. Du må inkludere denne boksen for at sammendragsfunksjonen skal fungere. Merk: Denne tekstboksen må også ha de samme innstillingene som de forrige (obligatoriske og numeriske) for at funksjonaliteten skal fungere.

  Viktig! Tekstboksene må vises fortløpende (det vil si den ene umiddelbart etter den andre) på samme side. De bør ikke deles opp med andre spørsmålstyper eller informasjonstekst – dette vil forstyrre beregningen.

  Kan jeg legge til variasjoner i sammendraget?

  Ja. Som nevnt ovenfor må du avslutte serien med spørsmål med en siste tekstboks som oppsummerer svarene. Dette vil fullføre funksjonaliteten.

  Ovenfor brukte vi taggen [SUM = 0] Totalt (kr): men denne koden kan variere avhengig av hva formålet med sammendraget er.

  [SUM=0]: Når du skriver [SUM=0] i toppteksten i tekstboksen, vil systemet legge opp alle de numeriske svarene fra respondentene, noe som gir deg den totale summen av alle boksene.

  [SUM=100]: Når du skriver [SUM=100] i overskriften i en tekstboks, vil systemet legge opp alle numeriske svar som er angitt, men det vil være en grense på 100. Dette alternativet passer perfekt for å vurdere prosentvis fordeling, for eksempel. Dette betyr at de enkelte svarene som gis ikke kan være lavere eller høyere enn 100, med det endelige tallet som tilsvarer nøyaktig 100 for beregningen å fungere. Du kan endre tallet 100 her til et hvilket som helst nummer som vil oppfylle ditt formål.

  Hvordan ser sammendragene ut for respondenten?

  Sum-funksjonalitet i respondentvisningen: