Netigate Success Center

Support

Innloggingslister

Innholdsfortegnelse

  Hvis du av en eller annen grunn ikke har tilgang til respondentenes individuelle e-postadresser eller mobilnumre, vil innloggingslister gi svarene dine et element av sporbarhet. Innloggingslisten vil tildele et brukernavn, passord og en undersøkelses-ID som gjør det mulig for respondentene å svare på undersøkelsen. Du vil også få individuelle lenker for hver av respondentene hvis du trenger å legge inn data i undersøkelsen, for eksempel legge til resultater fra en papirundersøkelse.

  Se en kort video om temaet (engelsk):

  Slik oppretter du innloggingslister

  Vi har dekket hvordan du går frem når du ønsker å sende undersøkelsen din, la oss nå gå i dybden på hvordan du dudistribuerer undersøkelsen via innloggingslister.

  Når du åpner innloggingspanelet, får du de samme alternativene som i de andre distribusjonskanalene når du legger til respondenter. Du kan legge til innloggingslister manuelt, fra en Excel-fil eller Legg til fra respondentliste.

  Legge til pålogginger manuelt

  Dette alternativet lar deg enkelt kopiere og lime inn e-postadresser fra en annen kilde, for eksempel Excel. Innloggingsnavnene må skilles med ett linjeskift.

  Du kan også generere innloggingslister. Dette vil automatisk legge til en rekke innloggingslister basert på dine valg.

  Skriv inn navnet du vil at innloggingslistene dine skal ha, og fyll ut antall innlogginger du trenger. Klikk OK for å generere. De genererte innloggingslistene vil bli lagt til i boksen Legg til innlogginger, og du kan klikke Legg til for å fullføre opprettelsen.

  Legg til fra Excel-fil

  Du kan laste opp en Excel-fil som inneholder innloggingene du vil legge til i undersøkelsen. I denne listen kan du inkludere informasjon om respondentene dine. Denne informasjonen kalles også Bakgrunnsdata. Vi har lagt ved en eksempelfil som viser det ideelle oppsettet av Excel-filen inne i plattformen. Du kan også lese mer om hvordan du utformer filen for vellykket opplasting her.

  Legg til fra respondentliste

  Her kan du velge en allerede eksisterende respondentliste som er lagret i kontoen din fra respondentlister.

  Rediger en innloggingsliste

  Du vil se hvor mange innlogginger du har lagt til i utsendelsen din i området merket Lagt til. Hvis du allerede har lagt til én eller flere innlogginger i utsendelsen din, kan du administrere dem ved å klikke på blyantikonet ved siden av antall respondenter som er lagt til. Du kan for eksempel slette tilføyde innlogginger fra e-post- eller redigeringe informasjonen som er knyttet til bestemte innlogginger.

  Du må klikke på «Last ned innloggingslisten» for å hente innloggingsinformasjonen. I den nedlastede innloggingslisten finner du all informasjonen du må gi til respondentene, inkludert brukernavn og passord (merket i de røde boksene):

  Klikk på Fortsett nederst til høyre for å gå tilbake til distribusjonen.

  Viktig: For at påloggingene skal fungere må du sørge for å aktivere undersøkelsen din før innloggingene kan brukes.

  Hvordan bruker respondentene innloggingsinformasjonen sin?

  Respondenter som har mottatt innloggingsinformasjon må gå til en bestemt påloggingsside:

  Url-adressen til påloggingssiden: https://www.netigate.se/answer2/

  På denne siden kan respondenten velge sitt foretrukne språk, og da må de fylle ut følgende informasjon:

  Undersøkelses-ID: Den unike identifikatoren for undersøkelsen.
  Brukernavn:  Den enkelte respondentens brukernavn.
  Passord:  Den enkelte respondentens passord.

  Klikk på Send for å logge på undersøkelsen.