Netigate Success Center

Support

Rapportinnstillinger

Det finnes en rekke innstillinger som kan endres i rapportinnstillinger. Disse innstillingene endrer rapporten for å vise svar og spørsmål på forskjellige måter. De er delt inn i to kategorier:  Standard rapportinnstillinger og Avanserte rapportinnstillinger. For å komme til disse innstillingene, klikker du på Innstillinger i menyen til venstre i rapporten du er i.

Når det gjøres endringer i innstillingene, brukes de på hele rapportversjonen. Noen innstillinger kan imidlertid overstyres av individuelle innstillinger i grafer.

Merk: Innstillingene fungerer på rapportversjonsnivå i motsetning til undersøkelsesnivå.

Hvis en rapport deles, brukes eventuelle endringer i innstillingene umiddelbart på den delte versjonen.

Standard rapportinnstillinger

Automatisk lagring

Denne innstillingen er alltid på som standard, noe som betyr at rapporten lagres automatisk etter hver endring.

Du kan velge å deaktivere automatisk lagring når du redigerer en rapport du har delt med noen andre. Dette skyldes at eventuelle endringer du gjør og lagrer, implementeres umiddelbart og speiles for mottakeren i den delte rapporten.

Når dette alternativet er deaktivert, må du klikke på Lagre manuelt for å lagre endringene.

Målenheter

Bestemmer hvilken type måling som skal brukes i presentasjonen av dataene dine. Denne innstillingen gjelder for både tabeller og grafer i gjeldende rapportversjon. Den er satt til Tall og prosenter som standard.

  1. Prosent – Bare prosentandelen av svarene på hvert spørsmålsalternativ vises i rapporten.
  2. Tall – Bare antall svar på hvert spørsmålsalternativ vil bli presentert i rapporten.
  3. Tall og prosenter – Både prosent og tall vil bli presentert i rapporten.

Merk: Individuelle grafinnstillinger for måleenheter overstyrer de generelle rapportinnstillingene. Dette betyr at du kan justere måleenhetene for bestemte grafer samtidig som de generelle innstillingene brukes på resten av rapporten.

Vis sidetall

Denne innstillingen er slått på som standard. Det betyr at hver strek i rapporten viser deg sidetallet og spørsmålsnummeret det tilhører.

Det kan være lurt å slå av denne veksleknappen for de delte rapportene for å få dem til å se renere ut.

Vis serie med 0 svar

Hvis det finnes serier som ikke inneholder noen svar, vil denne innstillingen avgjøre om resultatene skal vises i rapporten eller ikke. Deaktiver innstillingen hvis du ikke vil vise serien i rapporten. Det vil også bidra til å rydde opp i rapporten.

Vise verdier i diagrammer

Verdier vises ikke i grafer som standard. du må holde musepekeren over individuelle stolper for å se dem. Hvis du vil at spørsmålsverdiene skal vises, slår du på Vis verdier i diagrammer. Om verdiene vises som prosent, tall eller begge deler, defineres av innstillingen  Måleenheter.

Avanserte rapportinnstillinger

Desimaler (prosenter og andre verdier)

Denne innstillingen gjelder både grafer og tabeller i hele undersøkelsen. Denne innstillingen speiles i PDF- og PPT-eksport, men påvirker ikke Excel-eksporten. Du kan velge mellom 0 til 4 desimaler ved hjelp av pilene eller skrive inn et tall (0-4).

Skjul BGD-spørsmål (bakgrunnsdata) med 0 svar

Dette alternativet er aktivert som standard, slik at eventuelle tomme bakgrunnsdata (f.eks. testdata) skjules fra rapporten, noe som gjør den renere og klarere. Deaktiver denne innstillingen hvis du vil se bakgrunnsdataetiketter (alternativer) som ikke inneholder noen svar.